Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Борчa

 Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Борча, ГО Палилула. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 11. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају су оглашене две појединачне локације у Улици ратних војних инвалида, свака површине око 700 квадратних метара. Према планском документу парцелe се налазe у зони мешовитих градских центара у зони ниске спратности, где су компатибилне намене становање, комерцијала, површине за спортске објекте и комплексе.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 17.337.745,92 динара за једну локацију и 17.608.962,80 динара за суседну локацију. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за предметно земљиште, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора је да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, мреже и објекте топлификације и гасификације.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за планирање и локације на броју +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.05.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Ратних војних инвалида у насељу Борча, градска општина Палилула