Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Браће Јерковић

By 13. новембар 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Браће Јерковић. Пријаве се подносе до 13. децембра, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашено земљиште површине 2245 метара квадратних на коме је планирана изградња објеката за спорт и рекреацију комерцијалног карактера, са колективном гаражом у подрумским етажама.

Према процени коју је потврдио Секретаријат за јавне приходе, тржишна вредност земљишта на овој локацији износи 40.223,02 по метру квадратном. С обзиром да у претходна два надметања није стигла ниједна пријава стекли су се услови за умањење од 40%, тако да почетни износ за читав комплекс сада износи 54.180.407,94 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Браће Јерковић