Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у насељу Кнежевац-Кијево

By 9. мај 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у насељу Кнежевац-Кијево, у трговачком центру уз Ибарску магистралу. Пријаве се подносе до 7. јуна, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

За продају је оглашена грађевинска парцела површине 1432 метара квадратних на којој је планиран тржно-пословни центар, оквирне бруто површине од 1600 метара квадратних. Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу процене тржишне вредности земљишта и износи 16.090,11 динара по метру квадратном земљишта, што за читаву површину комплекса износи 23.041.037,52 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Кнежевац-Кијево, општина Раковица