Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Новом Београду

By 21. април 2022.Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у наставку Улице Јурија Гагарина у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 20. маја, а јавно надметање ће се одржати 23. маја у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази иза насеља Др Ивана Рибара у Блоку 72, а површина комплекса је 27.501 квадратни метар. За продају су оглашене две грађевинске парцеле, ГП1 површине 15.135 квадратних метара и ГП2 површине 12.366 квадратних метара. Према планском документу земљиште се налази у зони комерцијалних садржаја у зони ниске спратности. Приступ локацији је предвиђен са планиране саобраћајнице, која представља продужетак Улице Јурија Гагарина.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности, према коме је утврђен укупан почетни износ од 821.183.889,90 динара за отуђење обе грађевинске парцеле. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за обе грађевинске парцеле, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планским документом и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у наставку улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд