Skip to main content

Јавно надметање за продају земљишта у Омладинској улици

By 21. новембар 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Омладинској улици на општини Савски венац. Оглашена је парцела површине 1310м2, која је планирана за изградњу зграде високог стандарда становања са делатностима. Пријаве за учешће се подносе до 21. децембра 2017. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.Локација у Омладинској улици била је оглашена за продају у јулу ове године, када није стигла ниједна пријава. У случају првог понављања јавног надметања почетни износ умањује се за 20%, тако да сада почетна цена за отуђење грађевинског земљишта износи 56.221.039,44 динара. Почетни износ у претходном јавном надметању, када није било заинтересовних инвеститора, износио је 70.276.299,30 динара и утврђен је на основу процене тржишне вредности Секретаријата за финансије.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/lat/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudenja-gradevinskog-zemljista-15/