Јавно надметање за продају земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By 17. марта 2022. Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у Привредној зони „Ауто-пут“ у Новом Београду. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 18. априла, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Земљиште се налази у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну, уз Улицу Милана Решетара. За продају је оглашена грађевинска парцела ГП1 површине 4470 квадратних метара. Према планском документу, основна намена земљишта је привредна делатност и привредне зоне, где се као компатибилне намене дозвољвају, између осталог, комерцијалне зоне и градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси. Приступ грађевинској парцели је са Улице Милана Решетара, која је планирана за проширење.Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 9289,21 динар по квадратном метру земљишта, тако да је укупан почетни износ за отуђење грађевинске парцеле 41.522.768,70. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за грађевинску парцелу, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, топлификацију и гасификацију. Обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда је уређивање јавног грађевинског земљишта у складу са планом детаљне регулације и програмом уређивања  и доделе грађевинског земљишта.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну