Јавно надметање за продају земљишта уз привредној зони у Земуну

By 9. августа 2022. 23 августа, 2022 Вести, Истакнуто

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Града Београда у привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну. Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се до 8. септембра, а јавно надметање ће се одржати следећег дана у просторијама Дирекције.

Предмет отуђења је земљиште површине 4204 метра квадратна у непосредној близини фабрике „Грмеч“ северно од ауто-пута. Према планском документу земљиште се налази у површинама планираним за привредне делатности, а као компатибилне намене дозвољени су градски центри, јавни и спортски објекти и комплекси, као и зелене, комуналне, инфраструктурне и саобраћајне површине.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу извештаја о процени тржишне вредности и износи 10.221,54 динара по квадратном метру земљишта, тако да је укупан почетни износ за отуђење локације 42.971.354,16 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за предметно земљиште, а понуда мора бити иста или већа од почетне цене и касније се не може умањивати.

Обавеза инвеститора биће да изведе све радове на припремању и опремању грађевинског земљишта у оквиру парцеле која му буде отуђена и да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговори и плати трошкове за електродистрибутивну и телекомуникациону мрежу и објекте, кабловске дистрибутивне системе, топлификацију и гасификацију.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у непосредној близини фабрике „Грмеч“, Градска општина Земун