Skip to main content

Конкурс за Стари савски мост завршен, следе преговори о пројектовању

By 21. јун 2017.Вести

Завршен је први део урбанистичко-архитектонског конкурса за реконструкцију Старог савског моста, на коме су одабрана решења која ће ући у даље надметање за израду техничке документације. Жири је на основу конкурсних критеријума за оцењивање доделио прву и трећу награду и донео одлуку да не додели другу награду. Два награђена рада ће са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда наставити поступак преговарања, узимајући у обзир до сада освојене пондере, као и цену коју аутори буду понудили за израду техничке документације, како би се дошло до економски најповољније понуде за пројектовање.

На конкурс је пристигло пет решења, два рада су награђена, за један рад жири је донео одлуку о откупу, а два рада су одбачена јер нису испунила задате критеријуме. Прву награду однео је Саобраћајни институт ЦИП, који је својим решењем предложио асиметрију, где су лукови моста различите висине. Пројектантска кућа ДБ Инжењеринг је понела трећу награду, а решењем је понуђена нова лучна конструкција која је задржала пропорције старог лука. У конкурсном решењу Мостпројекта, за које је жири донео одлуку о откупу, предложене су три међусобно повезане конструкције са постојећом оригиналном челичном конструкцијом моста, која је ојачана са још две решетке на обе стране.

На конкурсу су аутори понудили мостовску конструкцију са по две саобраћајне траке, средишњим шинским коридором и обостраним пешачким и бициклистичким стазама. Како би се провериле понуђене вредности изградње објекта, жири је за дате количине материјала у свим радовима установио исте јединичне вредности, чиме су добијени износи од око 30 милиона евра у сваком од оцењених радова. Ово су оквирни износи, а тачна цена изградње добиће се кроз даљу разраду пројектне документације и израду предмера и предрачуна радова.

Прва награда

Просторни план подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда-подручје приобаља реке Саве за пројекат Београд на води прописао је расписивање оваквог конкурса, чији је задатак израда урбанистичко-архитектонског решења моста преко Саве на месту постојећег. Конкурсом је предвиђена конструкција моста, са лучном конструкцијом као препознатљивим визуелним елементом. Нова конструкција треба да обезбеди и одговарајући пловни пут ширине 150 метара и висине 9,5 метара, с обзиром да се ради о међународном пловном путу.

Стари савски мост поставили су Немци, у току Другог светског рата, након што је тадашњи мост преко Саве – Мост краља Александра Првог – страдао у априлском бомбардовању 1941. године. Током рата је носио назив Принц Еуген, а Београђани су га после рата звали Немачки мост. Мост је пројектовала и изградила немачка фирма из Дортмунда. Током рата мост је претрпео оштећења услед бомбардовања, а у каснијим годинама на њему су вршене бројне поправке због промене врсте и величине оптерећења.

Трећа награда

Откуп