Конкурс за уређење Чукаричког рукавца

By 21. марта 2018. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда објавила је позив за отворени, пројектни, једностепени конкурс за урбанистичко-архитектонско решење уређења Чукаричког рукавца, а резултати конкурса биће познати током лета. Задатак Конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења уређења обале, обалоутврде, површина за спортове на води и акваторије Чукаричког рукавца, као и добијање процењене вредности радова за комплетно  уређење рукавца. По завршетку конкурса, учесници чији радови буду награђени наставиће пред Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда да се надмећу за доделу уговора за израду идејног решења.

Чукарички рукавац, са територијом уз њега, представља део спортско-рекреативног центра Ада Циганлија и данас се користи за пасиван и активан одмор кроз разне спортске активности великог броја грађана, за активан спортски тренинг разних спортских клубова, али и у комерцијалне сврхе. У овом делу Аде Циганлије налазе се веслачки, кајакашки и наутички клубови, а осим за веслање користи се и за бициклизам и друге видове рекреације. Такође, у Чукаричком рукавцу одвојен је простор за марину „Ада Циганлија“. Оријентациона површина обухвата Чукаричког рукавца је око  42,6 хектара, од чега је 20,8 хектара територија и око 21,8 хектара акваторија.

Године 1967. изграђене су узводна и низводна преграда на рукавцу реке Саве, које су повезале Аду Циганлију са десном обалом, и тако је настало Савско језеро са површином од око 86 хектара. Низводни крај рукавца остао је отворен према реци Сави и његова садашња дужина износи око 1300 метара, просечна ширина је 120–160 метара, а површина воденог огледала износи око 16 хектара.

Циљ конкурса је да се одреде начини уређења обале и потребни радови на изградњи обалоутврде, за коју је урађена техничка документација и која је узела у обзир потребан ниво заштите од великих вода, на нивоу хиљадугодишње велике воде. Такође, потребно је да се одреди решење за марину „Ада Циганлија“ и подели простор за безбедно коришћење марине и веслачких стаза. Предложена решења треба да задовоље и критеријуме потребних улагања у реализацију радова.

Преузмите конкурсну документацију