КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Његошева 84, 11111 Београд, ПАК 126016, Србија
Контакт центар: +381 (0)11 2041-300
Е-маил: info@beoland.com
Mатични број: 07094094; ПИБ 100293512; ЈБКЈС 62281

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЈЕ
ЈЕДИНИЦА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
+381 (0)11 2041 313 +381 (0)11 2041 300
СЕКТОР ЗА ПРОГРАМ И ПРИПРЕМУ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ
+381 (0)11 3600 504 +381 (0)11 3818 502
СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ЛОКАЦИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
+381 (0)11 2041 302 +381 (0)11 2041 391
СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
+381 (0)11 3818 530  +381 (0)11 2041 317
СЕКТОР ЗА ИЗГРАДЊУ, НАДЗОР И ВИСОКОГРАДЊУ
ЈЕДИНИЦА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
+381 (0)11 3818 521 +381 (0)11 2041 340
СЕКТОР ЗА ИМОВИНУ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
+381 (0)11 3600 401 +381 (0)11 2041 341

Радно време је сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова са паузом од 10:00 до 10:30