Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Ulici Diane Budisavljević

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Bloku 53

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Bloku 40

Lokacija u pripremi, kompleks južno od naselja Dr Ivana Ribara

1
1

GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS

Optimizovano za Edge, Firefox i Google Chrome pretraživače

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Saznajte više

DOKUMENTA I IZVEŠTAJI

Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta, program poslovanja…

Saznajte više

VIK 2016-2025

Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema Beograda

Saznajte više

Doprinos

Doprinos za uređivanje građevisnkog zemljišta

Preuzmite dokument

SPISAK INVESTITORA KOJI DUGUJU NAKNADU ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Saznajte više

Status zahteva za izgradnju nedostajuće infrastrukture

Saznajte više
Sve vesti

JAVNE NABAVKE

Otvorite portal

Ka Beogradu 2041 –
Inicijalna anketa

Popunite anketu

Konkurs za dizajn za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje faze A „BIO4 Kampusa“

Više o konkursu