Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u naselju Batajnica, opština Zemun

By 30. decembra 2020. Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 30.12.2020. god.