Skip to main content

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 41a u Novom Beogradu

By 25. januara 2021.Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između UMP-a i železničke pruge, u južnom delu bloka 41a, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 2229/13 KO Novi Beograd, površine 2.548 m2, upisana u List nepokretnosti broj 2185 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 25.01.2021. god.