Javni uvid u plan detaljne regulacije za PPOV „Ostružnica“

By 21. februara 2019. Vesti

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju dela objekata ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Ostružnica” sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, gradska opština Čukarica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. februara do 22. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu) 11. aprila 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. marta 2019. godine.

U toku je javni uvid u Plan detaljne regulacije za izgradnju dela objekata ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Ostružnica“ sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica. Izgradnjom PPOV „Ostružnica“ stvorio bi se neophodan uslov za formiranje ostružničkog kanalizacionog sistema, kome gravitiraju naselja Ostružnica, Umka, Pećani, Rucka, Velika Moštanica i delovi naselja Sremčica, sa trajnim rešenjem ispuštanja prečišćenih upotrebljenih voda u reku Savu. Površina obuhvaćena planom je 12,4 hektara.

Povod za izradu plana je početak izgradnje Ostružničkog kanalizacionog sistema. U postojećem stanju nema izgrađene fekalne kanalizacije na ovom prostoru, te se otpadne vode evakuišu putem septičkih jama i upijajućih bunara. S obzirom da se prostor nalazi uzvodno od izvorišta Beogradskog vodovoda, nije dozvoljeno upuštanje fekalne kanalizacije u vodotok bez prečišćavnja, te je uslov za formiranje kanalizacionog sistema izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Zemljište obuhvaćeno granicom plana namenjeno je za vodne površine, saobraćajne površine i infrastrukturne površine. Predviđeno je da se sve upotrebljene vode (sanitarne i industrijske, kao i vode kao i vode iz septičkih jama) odvedu do postrojenja za prečišćavanje „Ostružnica“ i dalje, nakon prečišćavanja, u Savu, a atmosferske vode sisitemom kišne kanalizacije ispuste u obližnje potoke  ili reku Savu. Teritorija obuhvaćena granicom plana (postrojenje za prečišćavanje, pristupne komunalne staze, priključak na vodovodnu mrežu, dovodni kolektor iz naselja Ostružnica) je na plavnom (močvarnom zemljištu), te je potrebno izvršiti nasipanje i konsolidaciju terena na kotu 77,0mnm koja obezbeđuje sigurnost od plavljenja.

Izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Ostružnica“  stiču se uslovi za početak izgradnje gradske kanalizacije upotrebljenih voda u ovom delu grada.

Više informacija:
http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757656-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-dela-objekata-ostruznickog-kanalizacionog-sistema—postrojenje-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-ostruznica-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu/