Skip to main content

Javni uvid u prvu fazu urbanističkog plana područja uz Vinogradsku ulicu u Novom Beogradu

By 27. februara 2019.Vesti

Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, Gradske opštine Novi Beograd i Surčin – I faza, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 25. februara do 26. marta 2019. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 18. aprila 2019. god. u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. marta 2019. godine.

Skupština grada Beograda donela je 2016. godine odluku o izradi  Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin. Odluka je doneta na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u cilju utvrđivanja pravila uređenja i građenja u okviru područja planiranog za izgradnju i njegovo saobraćajno i infrastrukturno opremanje, kao i definisanje planskog rešenja trase saobraćajnice Beograd – Južni Jadran.

Odlukom je predviđeno da se plan radi u 3 faze:

  1. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – I faza – komunalna površina uz nastavak Ulice Jurija Gagarina;
  2. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – II faza – saobraćajna veza ulica Vojvođanske i Jurija Gagarina sa Auto-putskom obilaznicom;
  3. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – III faza – područje uz Vinogradsku ulicu.

Prvom fazom plana, koja je sada na javnom uvidu, stvaraju se uslovi za realizaciju planirane komunalne površine – gradske pijace, na području uz produžetak Ulice Jurija Gagarina, u skladu sa savremenim potrebama, tehnologijama i uslovima zaštite životne sredine.

Sa severoistočne i istočne strane, granica plana poklapa se sa spoljnom regulacijom produžetka Ulice Jurija Gagarina i spoljnom regulacijom postojeće Ulice Dr Ivana Ribara, u zaleđu blokova 71 i 72. U ostalom delu obuhvata granica se delom poklapa sa granicama ili obuhvata delove postojećih katastarskih parcela. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 13,9 hektara.

 

više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757873-javni-uvidu-nacrt-pdr-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autoputske-obilaznice-novi-beograd-i-surcin—i-faza/