GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javno nadmetanje za prodaju suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u bloku 58 u Gradskoj opštini Novi Beograd

By Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja suvlasničkog udela građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Bloku 58, u opštini Novi Beograd. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 14. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju su oglašene dve pojedinačne građevinske parcele u Bloku 58, i to: GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 5298/9 KO Novi Beograd, ukupne površine 4.693 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4621/4693 (4.621 m2) i svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun, sa udelom 72/4693 (72 m2) i GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 5298/12 KO Novi Beograd, ukupne površine 5.006 m2, na kojoj je upisana javna svojina grada Beograda sa udelom 4755/5006 (4.755 m2) i svojina svojina „LOLA REAL ESTATE“d.o.o. ul. Nikole Tesle br. 8, Beograd – Zemun sa udelom 251/5006 (251 m2).

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Batajnički drum u Zemunu

By Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u privrednoj zoni Gornji Zemun, uz Batajnički drum. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 19. marta, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun, koje čini građevinska parcela GP2 u svojini grada Beograda površine 7276 kvadratnih metara. Na parceli je dozvoljena izgradnja objekata privredne delatnosti, koji mogu imati širok spektar namene: proizvodnja, skladištenje, prodaja, sport, zabava, usluge, tehnološki park, naučno-istraživački kompleks, slobodne zone i drugo. Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA IZMEĐU OBILAZNOG AUTO-PUTA I KRUŽNOG PUTA KOD NASELjA KIJEVO, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

By Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 20. januara do 21. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Opširnije

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE AMBIJENTALNE CELINE „KRUNSKI VENAC” – BLOKOVI IZMEĐU ULICA: KALENIĆEVA, MILEŠEVSKA, VOJVODE DRAGOMIRA, NOVOPAZARSKA I MAKSIMA GORKOG, GRADSKA OPŠTINA VRAČAR

By Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 20. januara do 3. februara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karpoševoj ulici

By Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karpoševoj ulici. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašeno zemljište u Karpoševoj ulici na Čukarici, koju čini građevinska parcela u svojini grada Beograda površine 261 kvadratni metar. Na parceli je dozvoljena izgradnja objekta za višeporodično stanovanje u području sa neposrednom primenom pravila građenja. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti, a na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Karlovačkoj ulici

By Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Karlovačkoj ulici, u opštini Vračar. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. januara, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji. Opširnije

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo objekta sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, gradske opštine Grocka i Sopot (I i II faza)

By Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu), u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja 39 i u zgradi Gradske opštine Sopot, Kosmajski trg br. 5, od 23. decembra 2019. do 13. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA ROSPI ĆUPRIJA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

By Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 2. decembra do 10. januara 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 6. februara 2020. godine, u 13 časova. Opširnije