GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 13. do 27. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA BLOKOVA 18A I 69, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PREDMETNOG PLANA

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 29. juna do 28. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Bloku 53 uz Prekonošku ulicu, neposredno posle Kvantaške pijace, a predmet otuđenja je građevinska parcela GP 1, obuhvaćena katastarskom parcelom br. 6827/1 KO Novi Beograd, površine 3,1 hektar. Lokacija je obuhvaćena planom detaljne regulacije za područje privredne zone „Auto-put“ u Novom Beogradu i na zemljištu je predviđena izgradnja objekata namenjenih za privredne delatnosti.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA BATAJNICA, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, ZA DEO ULICE NOVA 47

By Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 22. juna do 22. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 30. jula. 2020. godine u 13 časova.

Opširnije

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 15. do 29. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Građevinsko zemljište prodato za 206 miliona dinara

By Vesti
Građevinsko zemljište u javnoj svojini Grada Beograda prodato je za ukupno 206 miliona dinara na dva odvojena javna nadmetanja, koja su održana u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Na javnom nadmetanju za lokaciju u Slavonskoj ulici u Zemunu postignuta je cena od 85 miliona dinara, a za lokaciju u Privrednoj zoni Auto-put“ u Novom Beogradu dve građevinske parcele su prodate za 121 milion dinara.

Za zemljište u Slavonskoj ulici u Zemunu prijavilo se 17 učesnika, koji su se nadmetali za građevinsku parcelu površine 1427m2, za koju je početna cena iznosila 30,4 miliona dinara i za koju je dostignut iznos od 85 miliona dinara. Na lokaciji je dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje i izgradnja objekata koji imaju kompatibilne namene i koji ne ugrožavaju osnovnu namenu i životnu sredinu. Kompatibilne namene su komercijalne zone i gradski centri, sportski objekti i kompleksi, javne namene u funkciji obrazovanja, zdravstva i kulture, kao i privredne delatnosti kategorije A. Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

Opširnije

RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA

By Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat
NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETELjNE REGULACIJE DELA ZRENjANINSKOG PUTA SA KONTAKTNIM PODRUČJEM, OD KANALA SEBEŠ DO SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu), od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije