GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javni uvid treće faze Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 18. oktobra do 19. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79. Opširnije

Javni uvid u Nacrt PDR područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT”), Novi Beograd – I faza

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda JUP

JAVNI UVID obaviće se od 11. oktobra do 10. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo, Palilula

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda

JUP RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. septembra do 11. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 40 u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 40 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 6235 kvadratnih metara nalazi se između Bulevara heroja sa Košara, železničke pruge i Ulice Tošin bunar, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela br. 2184/6 KO Novi Beograd. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama pratećih komercijalnih sadržaja, gde nije dozvoljena stambena izgradnja, a u području koje se sprovodi neposrednom primenom pravila građenja PGR-a, izradom urbanističkog projekta. Pristup lokaciji je iz Bulevara heroja sa Košara.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u privrednoj zoni Auto-put u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 53 u Privrednoj zoni „Auto-put“. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 22.944 kvadratnih metara nalazi se u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, a pristup lokaciji predviđen je iz Prekonoške ulice. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti, gde je predviđena izgradnja objekata u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-poslovne namene.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta na Savskom vencurodaju građevinskog zemljišta na Savskom vencu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u GO Savski venac. Prijave za učešće podnose se do 21. oktobra, a javna nadmetanja po oba oglasa održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 1741 kvadratni metar, koje se nalazi u Ulici Diane Budisavljević, u urbanističkoj celini „Lisičji potok“. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta, a koja iznosi 61.136,97 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za ceo kompleks ukupno iznosi 106.439.464,77 dinara.

Drugim oglasom o javnom nadmetanju otuđuje se zemljište površine 1087 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, takođe u celini „Lisičji potok“. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta na ovoj lokaciji iznosi 50.550,80 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za kompleks ukupno iznosi 54.948.719,60 dinara.

Na svakoj pojedinačnoj loakciji zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati. Prema urbanističkom planu, obe lokacije se nalaze u površinama za stanovanje sa delatnostima, gde su planirane zgrade visokog standarda stanovanja tipa retke izgrađenosti sa većim brojem stanova.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa urbanističkim planom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Ulici Diane Budisavljević

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Batajnici

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u gradskom naselju Batajnica. Prijave za učešće podnose se do 6. jula, a oba javna nadmetanja održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 511 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici braće Vojinović, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 1877/5 KO Batajnica. Prema urbanističkom planu, lokacija je opredeljena za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Lokacija je bila oglašena za otuđenje početkom ove godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 2.403.613,18 dinara.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 5. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za otuđenje je oglašeno zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina i na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk.

Lokacija je bila oglašena za otuđenje tokom 2019. godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 12.111.800,81 dinar. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 17. maja 2021. godine do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I-XIX) – (I FAZA – 1. ETAPA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Opširnije