GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u nastavku Ulice Jurija Gagarina u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. maja, a javno nadmetanje će se održati 23. maja u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi iza naselja Dr Ivana Ribara u Bloku 72, a površina kompleksa je 27.501 kvadratni metar. Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele, GP1 površine 15.135 kvadratnih metara i GP2 površine 12.366 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u zoni komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti. Pristup lokaciji je predviđen sa planirane saobraćajnice, koja predstavlja produžetak Ulice Jurija Gagarina.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 18. aprila, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu, uz Ulicu Milana Rešetara. Za prodaju je oglašena građevinska parcela GP1 površine 4470 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, osnovna namena zemljišta je privredna delatnost i privredne zone, gde se kao kompatibilne namene dozvoljvaju, između ostalog, komercijalne zone i gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi. Pristup građevinskoj parceli je sa Ulice Milana Rešetara, koja je planirana za proširenje. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 14. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, na lokaciji je moguća izgradnja objekata porodičnog stanovanja, koji obuhvataju jednoporodično i višeporodično stanovanje u pojedinačnom stambenom objektu niže spratnosti, pretežno na zasebnoj parceli, sa jednom ili više stambenih jedinica.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PROSTORNO-KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE TOPČIDER, II FAZA, CELINA 4, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 4. marta do 4. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 5. maja 2022. godine, u 13 časova.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA NASELjA KUMODRAŽ SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 1. marta do 31. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 12. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 28. februara do 11. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA U MIRIJEVU (BAJDINA), GRADSKA OŠTINA ZVEZDARA

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA U MIRIJEVU (BAJDINA), GRADSKA OŠTINA ZVEZDARA

JAVNI UVID obaviće se od 28. februara do 30. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 28. aprila 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA ZRENjANINSKOG PUTA SA KONTAKTNIM PODRUČJEM, OD KANALA SEBEŠ DO SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 21. februara do 22. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 21. aprila 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Barajevu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda, na području GO Barajevo. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 28. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje je ponuđeno zemljište površine 18.833 kvadratna metra, koje se nalazi u privrednoj zoni uz Lipovički put, u naselju Trebež. Prema planskom dokumentu, na lokaciji je moguća izgradnja poslovno-proizvodnih, magacinskih i poslovno-stambenih objekata. Pristup lokaciji ostvaruje se sa Lipovičkog puta, a predmet otuđenja su katastarske parcele br. 43/4 i 43/12 KO Barajevo.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta uz Radničku ulicu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda uz Radničku ulicu, GO Čukarica. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 16. decembra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 55.169 kvadratnih metara nalazi se uz Radničku ulicu, u neposrednoj blizini sportsko-rekreativnog centra „Ada Ciganlija“, Hipodroma i kulturno-istorijske i turističke celine Topčider. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama ostalih namena – komercijalne zone i gradski centri. Na lokaciji nisu dozvoljene komercijalne delatnosti, kao što su: šoping centri, hipermarketi, šoping molovi, stanice za snabdevanje gorivom, distributivni centri, veletržnice, skladišta, pijace, komercijalne garaže, a dozvoljene kompatibilne namene su sadržaji iz oblasti kulture i sportski objekti i kompleksi.

Opširnije