GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Batajnici

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u gradskom naselju Batajnica. Prijave za učešće podnose se do 6. jula, a oba javna nadmetanja održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 511 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici braće Vojinović, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 1877/5 KO Batajnica. Prema urbanističkom planu, lokacija je opredeljena za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Lokacija je bila oglašena za otuđenje početkom ove godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 2.403.613,18 dinara.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 5. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za otuđenje je oglašeno zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina i na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk.

Lokacija je bila oglašena za otuđenje tokom 2019. godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 12.111.800,81 dinar. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 17. maja 2021. godine do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I-XIX) – (I FAZA – 1. ETAPA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA VIŠNjICA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 26. aprila 2021. godine do 28. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta broj 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine, u 13 časova.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU UNUTRAŠNjEG MAGISTRALNOG POLUPRSTENA (UMP), ULICE DRAGOSLAVA SREJOVIĆA, ZVEZDARSKE ŠUME I ULICE LjUBICE LUKOVIĆ, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 26. aprila 2021. godine do 28. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Inicijalna anketa – Ka Beogradu 2041

By Istaknuto, Vesti

Grad Beograd je otpočeo rad na donošenju novog Generalnog urbanističkog plana Beograda do 2041 – GUPBG 2041, dugoročnog strateškog dokumenta svih građana koji verifikuje Skupština grada Beograda. Grad Beograd poverio je posao izrade ovog plana Urbanističkom zavodu Beograda, koji je pokrenuo proces uključenja šire javnosti kroz inicijalnu anketu – Ka Beogradu 2041.

Više informacija:

Inicijalna anketa – Ka Beogradu 2041 – Urbanistički zavod Beograda (urbel.com)

Anketu možete popuniti klikom ovde.

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE IZMEĐU ULICA: ČAMDžIJINE, RADNIČKE, BRDOVITE, LAZARA KUJUNDžIĆA, STANKA OPSENICE, LjEŠKE, VINODOLSKE I PETRA MEĆAVE, GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID se produžava tako da traje od 29. marta do 11. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27.marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 3. juna 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi ”.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa 11. majom 2021. godine.

Opširnije