GIS DIREKCIJE

Otvorite GIS
Pogledajte opis slojeva, ili detaljno korisničko uputstvo

GIS APLIKACIJA

Za unos programa uređivanja građevinskog zemljišta

Prijava na sistem

PORTFOLIO DIREKCIJE

Otvorite portfolio

LOKACIJE ZA DODELU

Za izgradnju stambenih, privrednih i komercijalnih i drugih sadržaja

Pogledajte lokacije

Javni uvid u plan detaljne regulacije za Novi kumodraški kolektor – III faza (od retenzije „Kumodraž 1“ do Nove kumodraške ulice)

By | Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA NOVI KUMODRAŠKI KOLEKTOR – III FAZA (OD RETENZIJE „KUMODRAŽ 1” DO NOVE KUMODRAŠKE ULICE), GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PREDMETNOG PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 8. aprila do 13. maja 2019 godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

By | Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, Gradske opštine Novi Beograd i Surčin – II faza, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. marta do 16. aprila 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta na Auto-komandi

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na Auto-komandi. Oglašena je katastarska parcela broj 3/9 KO Voždovac, površine 6421m2, koja je planirana za poslovno komercijalne delatnosti. Prijave za učešće podnose se do 11. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.
Opširnije

Javni uvid u plan detaljne regulacije za PPOV „Ostružnica“

By | Vesti

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju dela objekata ostružničkog kanalizacionog sistema – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Ostružnica” sa fekalnim kolektorom od PPOV do naselja Ostružnica, gradska opština Čukarica, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

Opširnije

Otvorene ponude na tenderu za izradu idejnog rešenja kanalisanja naselja Kaluđerica

By | Vesti

U Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda juče su otvorene ponude za izradu idejnog rešenja kanalisanja naselja Kaluđerica. Na tender su stigle dve prijave od kojih će, posle njihovog pregleda i vrednovanja, jedna biti prihvaćena kao najpovoljnija. Procenjena vrednost posla je 14 miliona dinara, a učesnici su na tenderu ponudili između 10,2 i 11,8 miliona dinara. Cilj Direkcije na ovom tenderu je da se dobije tehnička dokumentacija na osnovu koje će se u narednom periodu izraditi projekti za građevinsku dozvolu i izgradnju 12 kilometara primarne i 105 kilometara sekundarne mreže u naselju Kaluđerica.
Opširnije

Treće javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 53

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda na lokaciji u Bloku 53 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 11. marta, dok će se licitacija održati sledećeg dana u Direkciji.

Za prodaju je oglašena lokacija iza carinske ispostave Terminal Beograd, u blizini auto-puta E70, površine 21.058 metara kvadratnih. Lokacija se nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti i privredne zone, a na zemljištu se mogu graditi objekti u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-poslovne namene, kao i prateće infrastrukture. Opširnije

Javni uvid u Plan detaljne regulacije šireg područja Bloka 9B

By | Planovi u izradi

JAVNI UVID u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja Bloka 9b (retenzija), Gradska opština Zemun i Novi Beograd

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 4. februara do 8. marta 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Od dužnika naplaćeno blizu 600 miliona dinara

By | Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda obezbedila je u budžetu grada još 593 miliona dinara, koliko su uplatili dužnici po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta u okviru poslednjeg reprograma. Poređenja radi, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda za ovaj iznos je prethodnih godina izvela preko 70 kilometara kanalizacije u naseljima širom grada – Krnjača, Surčin, Plavi horizonti, Resnik, Sunčani breg, Brače Jugović, Mala Utrina i Šljivice.

Osim novih sredstava za izgradnju infrastrukture, naplatom 593 miliona dinara kroz reprogram smanjena su i potraživanja Direkcije po osnovu naknade za uređivanje građevinskog zemljišta za oko 1,5 milijardi dinara. Toliko je, naime, iznosio ukupan dug sa kamatama za oko 170 dužnika koji su odlučili da iskoriste ovaj reprogram i da svoje izgrađene objekte, za koje nisu platili naknadu, na legalan način uvedu u javnu evidenciju nepokretnosti.

Opširnije