Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u nastavku Ulice Jurija Gagarina u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 20. maja, a javno nadmetanje će se održati 23. maja u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi iza naselja Dr Ivana Ribara u Bloku 72, a površina kompleksa je 27.501 kvadratni metar. Za prodaju su oglašene dve građevinske parcele, GP1 površine 15.135 kvadratnih metara i GP2 površine 12.366 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu zemljište se nalazi u zoni komercijalnih sadržaja u zoni niske spratnosti. Pristup lokaciji je predviđen sa planirane saobraćajnice, koja predstavlja produžetak Ulice Jurija Gagarina.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u nastavku ulice Jurija Gagarina, Gradska opština Novi Beograd

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je kompleks koji se nalazi u nastavku ulice Jurija Gagarina, iza naselja dr Ivana Ribara (Blok 72), Gradska opština Novi Beograd. Kompleks ima površinu od 27.501 m2 i obuhvaćen je katastarskim parcelama: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 i 5569/23, sve KO Novi Beograd. Sve parcele su upisane u List nepokretnosti broj 6310 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.04.2022. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u ulici Mihaila Milovanovića, Gradska opština Mladenovac, na građevinskoj parceli kojoj odgovara katastarska parcela 1547/1 KO Mladenovac (Varoš), ukupne površine 2.313m2, upisana u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.04.2022. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 18. aprila, a javno nadmetanje će se održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu, uz Ulicu Milana Rešetara. Za prodaju je oglašena građevinska parcela GP1 površine 4470 kvadratnih metara. Prema planskom dokumentu, osnovna namena zemljišta je privredna delatnost i privredne zone, gde se kao kompatibilne namene dozvoljvaju, između ostalog, komercijalne zone i gradski centri, javni i sportski objekti i kompleksi. Pristup građevinskoj parceli je sa Ulice Milana Rešetara, koja je planirana za proširenje. Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Zemunu

By Istaknuto, Oglas

Predmet je lokacija koja se nalazi  u neposrednoj blizini fabrike „Grmeč“, u privrednoj zoni severno od autoputa, uz ulicu Milana Rešetara, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli GP1, ukupne površine 4.470 m2, koju čine katastarske parcele broj: 960/13, 960/14, 960/107 i 960/109, sve KO Zemun polje, upisane u List nepokretnosti broj 1295 KO Zemun polje, kao javna svojina grada Beograda sa obimom udela 1/1.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 17.03.2022. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Mladenovcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda na području GO Mladenovac. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 14. aprila, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Za otuđenje su ponuđene dve građevinske parcele u Ulici Stevana Sinđelića, površine 466 i 491 kvadratni metar. Prema planskom dokumentu, na lokaciji je moguća izgradnja objekata porodičnog stanovanja, koji obuhvataju jednoporodično i višeporodično stanovanje u pojedinačnom stambenom objektu niže spratnosti, pretežno na zasebnoj parceli, sa jednom ili više stambenih jedinica.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja su dve građevinske parcele koje se nalaze u ulici Stevana Sinđelića u Gradskoj opštini Mladenovac, i to:
– GP1, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/6 KO Mladenovac (Varoš) površine 466 m2 i
– GP2, kojoj odgovara katastarska parcela 3599/7 KO Mladenovac (Varoš) površine 491 m2,
obe upisane u List nepokretnosti broj 6883 KO Mladenovac (Varoš), kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 15.03.2022. god.

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PROSTORNO-KULTURNO-ISTORIJSKE CELINE TOPČIDER, II FAZA, CELINA 4, GRADSKA OPŠTINA RAKOVICA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog Plana na životnu sredinu

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 4. marta do 4. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 5. maja 2022. godine, u 13 časova.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA NASELjA KUMODRAŽ SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 1. marta do 31. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 12. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA PODRUČJE GRADSKE OPŠTINE PALILULA VAN OBUHVATA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA BEOGRADA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 28. februara do 11. aprila 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda. Opširnije