Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta u Batajnici

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u gradskom naselju Batajnica. Prijave za učešće podnose se do 6. jula, a oba javna nadmetanja održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 511 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici braće Vojinović, na građevinskoj parceli koja odgovara katastarskoj parceli br. 1877/5 KO Batajnica. Prema urbanističkom planu, lokacija je opredeljena za izgradnju objekta individualnog stanovanja. Lokacija je bila oglašena za otuđenje početkom ove godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 2.403.613,18 dinara.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi između ulica Save Radovanovića i Romske, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1901/2 KO Batajnica, površine 1.046m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je lokacija koja se nalazi u ulici Braće Vojinović u naselju Batajnica, Gradska opština Zemun, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela 1877/5 KO Batajnica, površine 511m2, upisana u List nepokretnosti broj 4452 KO Batajnica kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 03.06.2021. god.

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Lazarevcu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Gradskoj opštini Lazarevac. Prijave za učešće se podnose do 5. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u Direkciji.

Za otuđenje je oglašeno zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2146 metara kvadratnih. Zemljište se nalazi u površinama namenjenim za stanovanje sa delatnostima na urbanim parcelama u zoni srednjih gustina i na parceli se može graditi objekat maksimalne visine P+2+Pk.

Lokacija je bila oglašena za otuđenje tokom 2019. godine kada nije pristigla nijedna prijava, tako da se početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta umanjuje za 20% i sada iznosi 12.111.800,81 dinar. Zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu za lokaciju, a cena mora biti ista ili veća od početne i kasnije se ne može umanjivati.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381 (0)11 2041 302, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Oglas možete pogledati na linku:

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je zemljište koje se nalazi između ulica Branka Radičevića i Dušana Petrovića Šaneta, Gradska opština Lazarevac, na građevinskoj parceli GP2 ukupne površine 2.146m2, koja odgovara katastarskoj parceli br. 2197/13 KO Lazarevac, upisana u List nepokretnosti broj 2186 KO Lazarevac kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 02.06.2021. god.

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 17. maja 2021. godine do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD (CELINE I-XIX) – (I FAZA – 1. ETAPA) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA VIŠNjICA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 26. aprila 2021. godine do 28. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta broj 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine, u 13 časova.

Opširnije