Javni uvid treće faze Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

By Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 18. oktobra do 19. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Surčin, Surčin, Vojvođanska 79. Opširnije

Javni uvid u Nacrt PDR područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT”), Novi Beograd – I faza

By Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.
NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove
OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda JUP

JAVNI UVID obaviće se od 11. oktobra do 10. novembra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Opširnije

Rani javni uvid povodom izrade PDR područja između spoljne magistralne tangente (SMT), Pančevačkog puta, kanala 5-39 i železničke pruge Beograd – Pančevo, Palilula

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda

JUP RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulica 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 27. septembra do 11. oktobra 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Bloku 40 u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 40 u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 6235 kvadratnih metara nalazi se između Bulevara heroja sa Košara, železničke pruge i Ulice Tošin bunar, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcela br. 2184/6 KO Novi Beograd. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama pratećih komercijalnih sadržaja, gde nije dozvoljena stambena izgradnja, a u području koje se sprovodi neposrednom primenom pravila građenja PGR-a, izradom urbanističkog projekta. Pristup lokaciji je iz Bulevara heroja sa Košara.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u privrednoj zoni Auto-put u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Bloku 53 u Privrednoj zoni „Auto-put“. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 25. oktobra, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište površine 22.944 kvadratnih metara nalazi se u blizini Aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, a pristup lokaciji predviđen je iz Prekonoške ulice. Lokacija se prema planskom dokumentu nalazi u površinama namenjenim za privredne delatnosti, gde je predviđena izgradnja objekata u funkciji privredno-proizvodne ili komercijalno-poslovne namene.

Opširnije

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 40

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u bloku 40, između Bulevara heroja sa Košara (UMP), železničke pruge i ulice Tošin Bunar, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli koju čini katastarska parcele br. 2184/6, površine 6.235 m2. Parcela je upisana u List nepokretnosti broj  6988 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada. Na parceli, kao i objektu br. 1 postoji zabeležba da prvostepena odluka br. 952-02-7-225-7093/2020 nije pravosnažna.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Bloku 53

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u Bloku 53 u blizini aerodroma „Nikola Tesla“ i Kvantaške pijace, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP5 koju čine katastarske parcele broj: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 i 6636/4, sve KO Novi Beograd. Parcele su upisane kao javna svojina grada, i to: katastarske parcele br. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 i 534/57 upisane u List nepokretnosti  br. 6891 KO Novi Beograd; katastarska parcela br. 6636/15 upisana u List nepokretnosti  br. 4137 KO Novi Beograd i katastarska parcela br. 6636/4 upisana u List nepokretnosti  br. 381 KO Novi Beograd. Dok su katastarske parcele br. 534/59 i 534/60 upisane u List nepokretnosti  br. 367 KO Novi Beograd, kao državna svojina Republike Srbije, korisnika GO Novi Beograd i  u toku je postupak upisa prava javne svojine u korist Grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 22.944 m2.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 22.09.2021. god.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Ulici Diane Budisavljević

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja  je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Diane Budisavljević, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli 53-12, koju čine katastarske parcele broj: 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 i 21511/20, sve upisane u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda i katastarske parcele broj: 21577/16 i 21577/15, obe upisane u List nepokretnosti broj  156 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda. Parcele čine kompleks ukupne površine 1.741 m2

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.

Javno nadmetanje za prodaju građevinskog zemljišta na Savskom vencurodaju građevinskog zemljišta na Savskom vencu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je dva oglasa o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u GO Savski venac. Prijave za učešće podnose se do 21. oktobra, a javna nadmetanja po oba oglasa održaće se sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Jedan oglas o javnom nadmetanju odnosi se na zemljište površine 1741 kvadratni metar, koje se nalazi u Ulici Diane Budisavljević, u urbanističkoj celini „Lisičji potok“. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta, a koja iznosi 61.136,97 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za ceo kompleks ukupno iznosi 106.439.464,77 dinara.

Drugim oglasom o javnom nadmetanju otuđuje se zemljište površine 1087 kvadratnih metara, koje se nalazi u Ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, takođe u celini „Lisičji potok“. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta na ovoj lokaciji iznosi 50.550,80 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što za kompleks ukupno iznosi 54.948.719,60 dinara.

Na svakoj pojedinačnoj loakciji zemljište će biti prodato investitoru koji ponudi najveću cenu, a ponuda mora biti ista ili veća od početne cene i kasnije se ne može umanjivati. Prema urbanističkom planu, obe lokacije se nalaze u površinama za stanovanje sa delatnostima, gde su planirane zgrade visokog standarda stanovanja tipa retke izgrađenosti sa većim brojem stanova.

Obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena i da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, kao i za mrežu i objekte toplifikacije i gasifikacije. Obaveza Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je uređivanje javnog građevinskog zemljišta u skladu sa urbanističkim planom i programom uređivanja  i dodele građevinskog zemljišta.

Detaljnije informacije mogu se dobiti u Sektoru za lokacije, marketing i informatiku na telefon +381(0)112041302, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u Ulici Diane Budisavljević

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

Oglasi o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta je građevinsko zemljište u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac

By Istaknuto, Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište koje se nalazi  u ulici Aleksandra Tirnanića Tirketa, Gradska opština Savski venac, na građevinskoj parceli GP 53-14 koju čini katastarska parcela 21582 KO Savski venac, ukupne površine 1.087 m2, upisana u List nepokretnosti broj 3747 KO Savski venac, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 21.09.2021. god.