RANI JAVNI UVID POVODOM IZRADE PLANA DETALjNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 13. do 27. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA BLOKOVA 18A I 69, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PREDMETNOG PLANA

By Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 29. juna do 28. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Opširnije

Javno nadmetanje za prodaju zemljišta u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu

By Istaknuto, Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Beograda u Privrednoj zoni „Auto-put“ u Novom Beogradu. Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 30. jula, dok će se javno nadmetanje održati sledećeg dana u prostorijama Direkcije.

Zemljište se nalazi u Bloku 53 uz Prekonošku ulicu, neposredno posle Kvantaške pijace, a predmet otuđenja je građevinska parcela GP 1, obuhvaćena katastarskom parcelom br. 6827/1 KO Novi Beograd, površine 3,1 hektar. Lokacija je obuhvaćena planom detaljne regulacije za područje privredne zone „Auto-put“ u Novom Beogradu i na zemljištu je predviđena izgradnja objekata namenjenih za privredne delatnosti.

Opširnije

Oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 53, opština Novi Beograd

By Oglas

Predmet otuđenja je građevinsko zemljište u Bloku 53, Gradska opština Novi Beograd, na građevinskoj parceli GP1 kojoj odgovara katastarska parcela broj 6827/1 KO Novi Beograd, ukupne površine 31.525 m2, upisana u List nepokretnosti broj 4137 KO Novi Beograd, kao javna svojina grada Beograda.

 Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 29.06.2020. god.

JAVNI UVID U NACRT IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA BATAJNICA, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, ZA DEO ULICE NOVA 47

By Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu) od 22. juna do 22. jula 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 30. jula. 2020. godine u 13 časova.

Opširnije

Rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za izgradnju pešačko-biciklističke veze između Ulice Omladinskih brigada i Ade ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P. RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 15. do 29. juna 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije

Građevinsko zemljište prodato za 206 miliona dinara

By Vesti
Građevinsko zemljište u javnoj svojini Grada Beograda prodato je za ukupno 206 miliona dinara na dva odvojena javna nadmetanja, koja su održana u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Na javnom nadmetanju za lokaciju u Slavonskoj ulici u Zemunu postignuta je cena od 85 miliona dinara, a za lokaciju u Privrednoj zoni Auto-put“ u Novom Beogradu dve građevinske parcele su prodate za 121 milion dinara.

Za zemljište u Slavonskoj ulici u Zemunu prijavilo se 17 učesnika, koji su se nadmetali za građevinsku parcelu površine 1427m2, za koju je početna cena iznosila 30,4 miliona dinara i za koju je dostignut iznos od 85 miliona dinara. Na lokaciji je dozvoljena izgradnja objekata za stanovanje i izgradnja objekata koji imaju kompatibilne namene i koji ne ugrožavaju osnovnu namenu i životnu sredinu. Kompatibilne namene su komercijalne zone i gradski centri, sportski objekti i kompleksi, javne namene u funkciji obrazovanja, zdravstva i kulture, kao i privredne delatnosti kategorije A. Opširnije

Javni uvid u nacrt PDR dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni

By Istaknuto, Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije dela područja između Ugrinovačke, Bačke ulice i Novosadskog puta (T6), Gradska opština Zemun, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

Opširnije

RANI JAVNI UVID povodom izrade PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA

By Istaknuto, Planovi u izradi, Planovi u izradi lat
NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P. OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

RANI JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu), od 13. do 27. maja 2020. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. Opširnije