Oglas – Javno nadmetanje

By Nekategorizovano, Oglas

Predmet ouđenja je zemljište u privrednoj zoni Gornji Zemun – Zona 1, u blizini kompleksa “Galenika”, gradska opština Zemun, na dve pojedinačne građevinske parcele, i to: GP1 kojoj odgovara katastarska parcela 1486 i GP2 kojoj odgovara katastarska parcela 1485, obe KO Zemun polje, upisane u list nepokretnosti broj 2800 KO zemun polje, kao javna svojina grada Beograda.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „POLITIKA“ 12.02.2016.god