Skip to main content

Bespravno izvedena infrastruktura mora da se evidentira

By 27. oktobra 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda pokrenula je inicijativu da Grad Beograd donese odluku kojom bi se stvorili uslovi za evidentiranje bespravno izgrađene infrastrukture, čime bi se omogućilo ažuriranje katastra podzemnih instalacija. Inicijativa je pokrenuta kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje infrastrukture koju Direkcija legalno gradi u naseljima gde je u ranijem periodu izvedena bespravna mreža.

Poslednja u nizu ugrožene infrastrukture koju je izvela Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je sekundarna kanalizaciona mreža u naselju Sunčani breg u Rakovici, gde je došlo do pucanja nelegalno postavljenih vodovodnih cevi. Voda koja curi iz oštećenih vodovodnih cevi prodire u rov u kome se nalazi tek izgrađena kanalizacija i stvara uslove da kanalizacione cevi izgube svoj projektovani položaj, što može da dovede do gubitka efikasnog odvođenja otpadnih voda iz ovog naselja.

Pored nelegalnog vodovoda, u naselju su prethodno postavljene i nelegalne cevi za kanalizaciju, bez projekta i poštovanja tehničkih standarda, tako da je bilo neophodno da Direkcija izradi nov projekat kanalizacione mreže, na koji je Direkcija dobila rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže u naselju Sunčani breg.

I u drugim delovima Beograda postoji nelegalno izgrađena vodovodna i kanalizaciona mreža, bez odgovarajuće projektne dokumentacije i bez građevinske dozvole. Investitori su bili fizička i pravna lica, a ukoliko je mreža i izgrađena u skladu sa važećim tehničkim propisima o njoj nema zvaničnih podataka u katastru podzemnih instalacija. Na ovako izgrađenu mrežu nije moguće regularno priključenje novih korisnika niti se ova infrastruktura može prihvatiti kao recipijent za dalji razvoj vodovodne i kanalizacione mreže.

Problem nelegalne infrastrukture, pre svega vodovodne i kanalizacione mreže, posledica je neplanske urbanizacije u ranijem periodu, što je nateralo građane i investitore da sami grade ovakve objekte kao nelegalne infrastrukturne sisteme, a zatim je na njih priključen veliki broj objekata. Kada dođe do većih oštećenja ovih nelegalnih sistema, aktiviraju se nadležna komunalna preduzeća kako bi sprečila ugrožavanje korišćenja javnih površina i kako bi sprečila teže posledice po okolne objekte. Na taj način nelegalna mreža se nezvanično održava, a potrošačima se ispostavljaju računi za komunalne usluge.

Ukoliko Grad Beograd prihvati inicijativu Direkcije i donese odgovarajuću odluku stvorili bi se uslovi za bliže propisivanje uslova, postupaka i načina evidentiranja bespravno izgrađene infrastrukturne mreže, što je od opšteg značaja za život i zdravlje stanovnika, kao i za uspešan nastavak izgradnje infrastrukturnih sistema koje za grad Beograd realizuje Direkcija.