Skip to main content

Devetnaest investitora se prijavilo za kupovinu zemljišta na Zvezdari

By 26. decembra 2018.Istaknuto, Vesti

Zemljište na uglu Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića na Zvezdari prodato je na javnom nadmetanju koje je obavljeno u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Za učešće na licitaciji prijavilo se devetnaest zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, a najveću cenu dalo je preduzeće LjUBA INVEST iz Paraćina, koje će u budžet Beograda uplatiti 108 miliona dinara za kupljeno zemljište i dodatno će, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, uplatiti sredstva na ime obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta. Veliki broj prijavljenih investitora na licitaciji potvrđuje, s jedne strane, transparentnost postupaka koje sprovodi Direkcija i, sa druge strane, govori o poverenju investitora da svoja sredstva ulože u nepokretnosti koje otuđuje Grad Beograd.

Početni iznos cene za otuđenje utvrđen je na osnovu procene tržišne vrednosti zemljišta, koju je izvršio Sekretarijat za javne prihode i iznosio je 94.459,20 dinara po metru kvadratnom zemljišta, odnosno 47.607.436,80  dinara za celokupnu površinu lokacije od 504 metara kvadratnih. Na javnom nadmetanju potencijalni investitori postepeno su davali veće ponude, sve dok nije dobijena najveća od 108 miliona dinara, a što ukazuje da je tržište nekretnina u Beogradu i dalje atraktivno za one koji žele da investiraju svoja sredstva u ovu oblast.

Lokacija se nalazi na raskrsnici ulica Vojislava Ilića i Stanislava Sremčevića, gde je planskim dokumentom planirana izgradnja objekata za stanovanje sa delatnostima i gde stanovanje može da bude zastupljeno 70%, a delatnosti 30%. Objekti na lokaciji mogu se graditi sa suterenskim, podrumskim i nadzemnim etažama maksimalne visine P+5+Ps, dok je u prizemlju obavezna izgradnja prostora namenjenog delatnostima.