Direkcija

Organizacija

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NADZORNI ODBOR

Predsednik Nadzornog odbora
Miljkan Karličić
  

Članovi Nadzornog odbora:
Veljko Mihailović, dipl. pravnik  
Anđela Šišović, dipl. inž. arh.  

Vršilac dužnosti direktora Direkcije
Milan Vranić, master politikolog

E-mail

Izvršna direktorka
Marija Leković, dipl.inž.građ

Operativni direktori:
Živana Kukrika, dipl. prav.
Predrag Vulinović, dipl. pravnik
Nataša Kostić, dipl. pravnik
Mihajlo Mišić, dipl. inž. građ.

Jedinica za implementaciju projekata

direktorka jedinice
Zdenka Sabljić, dipl. inž. arh. 

Jedinica za internu reviziju

direktor jedinice
Nenad Todorović, dipl. pravnik 

Sektor za program i pripremu

direktorka
Tatjana Popović, dipl. inž. građ. 

 • Služba tehničke pripreme
 • Služba za planiranje
 • Služba organizacione pripreme
 • Odeljenje za program i nedostajuću infrastrukturu

Sektor za lokacije, marketing i informatiku

direktorka
Ivana Milenković, dipl. inž. arh. 

 • Služba za analizu i pripremu lokacija
 • Služba za informacione tehnologije

Sektor za građevinsko zemljište

direktorka
Gordana Lukić, dipl. ekon. 

 • Služba za građevinsko zemljište
 • Služba za obračun i ugovaranje

Sektor za izgradnju, nadzor i visokogradnju

direktor
Miroslav Alempić, dipl. inž. saob. 

 • Služba za realizaciju i nadzor infrastrukturnih radova
 • Služba za visokogradnju

Sektor za imovinu i pravne poslove

direktorka

Jelena Šteta, dipl. prav. 

 • Služba za pravne poslove
 • Služba za imovinsko pravne poslove

Sektor za finansije

direktor

 • Služba za finansijsku operativu
 • Služba za računovodstveno-knjigovodstvene poslove

Sektor za ljudske resurse i opšte poslove

direktorka
Vesna Gnjatović, dipl. prav. 

 • Služba za ljudske resurse i normativno-pravne poslove
 • Služba za opšte poslove – logistika
 • Služba za podršku poslovanju

Sektor za javne nabavke

direktorka
Maja Vukadinović, dipl. prav. 

 • Služba za javne nabavke