Direkcija

PROGRAM

Program uređivanja i dodele građevinskog zemljišta zasniva se na rešenjima i uslovima sadržanim u zakonima, odlukama i propisima kojima se uređuju odnosi u oblasti zemljišne politike i građenja.

Načinom donošenja programa obezbeđuje se da radovi na uređivanju građevinskog zemljišta u toku godine budu usklađeni sa realnim potrebama i mogućnostima prostornog razvoja, a sadržinom programa omogućava se:

  1. Ostvarivanje zahteva za racionalno korišćenje građevinskog zemljišta i uspostavljanje optimalnog odnosa ulaganja u komunalnu infrastrukturu i kapaciteta objekata koje ona opslužuje.
  2. Visok stepen efikasnosti u racionalizaciji planiranih radova kroz usklađivanje dinamike i drugih uslova izgradnje.
  3. Utvrđivanje izvora finansiranja predviđenih radova.
  4. Blagovremeno preduzimanje svih organizacionih, pravnih i drugih mera koje su potrebne za efikasno izvršavanje planiranih radova.

Program sadrži pregled svih radova sa planiranim aktivnostima i finansijskim sredstvima na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta na području Beograda i pripremanju zemljišta za dodelu, sa projekcijom za naredne dve godine, a koji su u nadležnosti Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.