Distributivni cevovod zatvara prsten u Ripnju

By 22. marta 2017. Vesti

Od Brđanske ulice u Ripnju do Puta za Pavićevac na Kragujevačkom (Avalskom) putu izgrađen je distributivni cevovod dužine osam kilometara, kojim je zatvoren vodovodni prsten oko Ripnja. Time sva naselja u ovom području dobijaju stabilno snbdevanje gradskom vodom, a omogućava se i nastavak izgradnje sekundarne mreže u delovima Ripnja gde ona još nije izgrađena. Vrednost izvedenih radova je 76,5 miliona dinara.

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda izgradila je osam kilometara distributivnog cevovoda južno od Ripnja, čime je zatvoren vodovodni prsten, koji povezuje rezervoare Šuplja Stena i Dražanovac. Na ovaj način obezbeđeno je pouzdano snabdevanje svih potrošača na ovom području, gde je u prethodnom periodu od strane JKP Beogradski vodovod i kanalizacija izgrađeno 40 kilometara sekundarne vodovodne mreže.

Radovi su bili zahtevni s obzirom da se trasa cevovoda ukršta sa železničkom prugom i sa Topčiderskom rekom, a cevovod se svojim dužim delom gradio uz regionalni Kragujevački put, koji je važna i frekventna saobraćajnica u južnom delu Beograda. Svi radovi su izvedeni bez obustave saobraćaja, uz veliku pažnju i mere obezbeđenja tokom izvođenja radova.

Izgradnja je preduslov za nastavak realizacije distributivne vodovodne mreže za jugoistočni deo naselja Ripanj i preostalih naselja uz Kragujevački put (Put za Trešnju, grupe ulica levo i desno od Kragujevačkog puta, Bošnjaci, Bubanja, Put za Ivanču).

Za konačno rešenje snabdevanja vodom naselja Ripanj i podavalskog područja neophodna je izgradnja novog cevovoda Ø400 od Resnika do crpne stanice Ripanj, zatim povećanje kapaciteta CS Ripanj, izgradnja novog potisa od CS Ripanj do rezervoara Šuplja stena, dogradnja rezervoara Šuplja stena, pojačanje tranzitno-distributivnog cevovoda duž Kragujevačkog puta i plansko-projektna dokumentacija za izgradnju rezervoara Trešnja. Takođe, puštanjem u eksploataciju deonice magistralnog cevovoda Makiš-Mladenovac i vezivanjem potrošača naselja Zuce (uz prethodnu izgradnju lokalnog rezervoara i crpne stanice) oslobodiće se dodatne količine vode za ostala naselja podavalskog područja.