Infrastruktura

Cenovnik za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukturnih objekata

Nadzorni odbor Direkcije usvaja cenovnik za izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji infrastrukturnih objekata za poslove koji su predviđeni programom uređivanja i dodele građevinskog zemljišta. Stručne službe Direkcije primenjuju ovaj cenovnik za potrebe formiranja procenjene vrednosti u postupcima javnih nabavki.

Cenovnik je formiran prema jediničnim vrednostima dobijenim tokom realizacije ugovora o izgradnji, koji su zaključeni posle sprovedenih postupaka javnih nabavki za izgradnju i rekonstrukciju infrastrukture. Jedinične vrednosti ovog cenovnika se zato mogu smatrati tržišnim i primenjuju se do sledeće odluke Nadzornog odbora, koja se donosi na osnovu ažuriranja postojećih cena.

Objavljivanje cenovnika omogućava zainteresovanim da izvrše uvid u jedinične cene svih pozicija radova, a potencijalnim ponuđačima koji planiraju učešće u postupcima javnih nabavki može da pomogne u formiranju svoje ponude za prijavljivanje na tendere koje objavljuje Direkcija.