Infrastruktura

PLAN RAZVOJA VODOVODNOG I KANALIZAICONOG SISTEMA 2016-2025

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda izradila je Plan razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema za sve gradske opštine – ukupno 17 planova. Planovi su rezultat detaljne razrade opštih postavki iz Strateškog plana razvoja sistema vodosnabdevanja i kanalisanja naselja na široj teritoriji grada Beograda do 2025. godine, koji je u decembru 2015. godine usvojila Skupština grada Beograda.

Svakim pojedinačnim planom označeni su konkretni problemi na toj opštini i zacrtani prioritetni zadaci na razvoju mreže i objekata sistema, u cilju stvaranja uslova za priključenje celokupnog područja grada Beograda na javni sistem vodosnabdevanja i kanalisanja u narednom desetogodišnjem periodu.

Planovima su detaljno razrađena investiciona ulaganja potrebna za izgradnju i rekonstrukciju primarne i sekundarne mreže, kao i ulaganja u objekte neophodne za funkcionisanje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao što su postrojenja za preradu otpadnih voda, retenzije, crpne stanice i rezervoari. Ukupna dužina nedostajuće vodovodne i kanalizacione mreže je oko 1.600 kilometara, a investiciona vrednost ove mreže i pratećih objekta je oko milijardu evra.

Detalji plana razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema dati su posebno za svaku gradsku opštinu i uz njih je adresa za elektronsku poštu, putem koje možete postaviti pitanja u vezi sa realizacijom plana za pojedina naselja ili njihove delove.

Opština Zvezdara

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Zemun

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Vračar

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Voždovac

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Surčin

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Stari grad

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Sopot

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Savski venac

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Rakovica

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Palilula

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Obrenovac

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Novi Beograd

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Mladenovac

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Lazarevac

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Grocka

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Čukarica

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com

Opština Barajevo

Preuzmite katalog

postavite pitanje ViK_PlanRazvoja@beoland.com