Skip to main content

Investitori treba da prijave bespravno izgrađenu infrastrukturu

By 21. novembra 2017.Vesti

Nelegalno izgrađena infrastruktura mogla bi da postane deo sistema gradskog vodovoda i kanalizacije. Investitori treba da pokrenu procedure za evidentiranje bespravne infrastrukture koju su gradili i da obezbede tehničku dokumentaciju sa podacima o trasi nelegalne mreže, njenoj dužini, dubini i prečniku, vrsti materijala koji su korišćeni, kao i o broju priključaka na nelegalnoj mreži.
U najvećem broju slučajeva ovakva mreža nije standardna u pogledu kapaciteta, tehničkih i sanitarnih uslova i često je položena van javnih površina, kroz privatne parcele. Nadležni gradski sekretarijati i komunalna preduzeća spremni su da, uz ispunjenje neophodnih tehničkih uslova, preuzmu na održavanje bespravno izgrađenu vodovodnu i kanalizacionu mrežu i na taj način obezbede kvalitetnu uslugu svim korisnicima.

Investitori treba da dovedu bespravno izgrađenu mrežu u tehnički ispravno stanje, prema uslovima koji važe za gradski vodovodni i kanalizacioni sistem, a to je ključno za dalje širenje infrastrukture u pojedinim naseljima. Time bi se omogućilo i zaključivanje ugovora sa korisnicima o priključenju na mrežu, jer u sadašnjim uslovima nisu svi korisnici u ravnopravnom položaju i ne mogu da dobiju odgovarajući nivo usluga vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda.

Legalizacijom izgrađene mreže i registrovanjem svih priključenih korisnika obezbediće se i sredstva za redovno održavanje vodovodnog i kanalizacionog sistema grada. Propisivanje uslova, postupaka i načina evidentiranja bespravno izgrađene infrastrukturne mreže je od opšteg značaja za život i zdravlje stanovnika, kao i za uspešan nastavak izgradnje infrastrukturnih sistema.