Skip to main content

Izdavanje poslovnog prostora Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

By 25. aprila 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda objavila je oglas o prikupljanju pismenih ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u Beogradu na više lokacija. Ponuđeno je 30 lokala, 5 kancelarija, 1 magacin i 60 garažnih i parking mesta za koje se zainteresovani zakupci mogu prijaviti do 10. maja. U zavisnosti od zone i namene prostora, početne cene zakupa kreću se od 138 do 877 dinara po kvadratnom metru, a u slučaju da zakupci prostor koriste za obavljanje posebno određenih delatnosti početna cena zakupnine je nešto viša, u skladu sa gradskom odlukom o utvrđivanju zakupnina.

Lokali se nalaze u Čumićevom sokačetu, Metohijskoj, Đušinoj, Dalmatinskoj, Križanićevoj i Kumodraškoj ulici, kao i u novobeogradskim blokovima. U naselju Leštane izdaje se u zakup magacinski prostor površine 466 kvm, a garažna i parking mesta nalaze se na lokacijama u ulicama Lješka, Gružanska, Gostivarska, Ljube Davidovića i Komovska u starom delu grada, a u Novom Beogradu parkiranje se može obezbediti u objektima u Vojvođanskoj ulici i Ulici Uroša Martinovića.

Poslovni prostor biće dat u zakup ponuđaču koji ponudi najviši iznos zakupnine po kvadratnom metru i učešće mogu da uzmu sva pravna i fizička lica, osim onih koji imaju neizmirene obaveze po osnovu zakupnine za poslovni prostor na kome je Direkcija korisnik. Ponude moraju biti primljene u Direkciji do 10. maja u 13 sati, a otvaranje ponuda će se obaviti istog dana u 14 sati.

Direkcija gradi i izdaje u zakup poslovni prostor za potrebe uređivanja građevinskog zemljišta, a sredstva ostvarena po tom osnovu koriste se namenski za izgradnju nove infrastrukture. Od početka ove godine Direkcija je prihodovala 85 miliona dinara od zakupnine poslovnog prostora, a očekivana sredstva po ovom osnovu za 2017. godinu iznose 390 miliona dinara.