Skip to main content

Izgrađena kanalizacija u Ulici Jove Ilića u opštini Voždovac

By 15. maja 2018.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda završila je radove na izgradnji kanalizacije u Ulici Jove Ilića, a vrednost radova je 10,2 miliona dinara. Izgrađeno je oko 360 metara kanalizacione mreže i time obezbeđeno prevezivanje postojećih i priključenje novih stambenih objekata. Izgradnja sekundarne kanalizacije u Jove Ilića predstavlja nastavak infrastrukturnog uređivanja ovog područja Voždovca uz Ulicu vojvode Stepe. Radovi su izvedeni na delu od Lepeničke ulice do priključka na postojeći kolektor opšteg sistema u Ulici vojvode Stepe.

Područje na kome su izvođeni radovi pripada Banjičkom slivu centralnog kanalizacionog sistema i to slivu koji je izgrađen po opštem sistemu, odnosno gde se ne razdvajaju atmosferske od upotrebljenih voda. U ulici Jove Ilića, na delu od Lepeničke do Vojvode Stepe, nije postojala izgrađena kanalizaciona mreža. Izgrađena je kanalizacija unutrašnjeg prečnika 300 mm koja gravitira ka Vojvode Stepe, u dužini od 362 metra. Trasa kanalizacije delom je u sredini Jove Ilića, a delom ide desnom stranom (gledajući od Lepeničke ulice, ka ulici Vojvode Stepe).

Pri projektovanju kanalizacije vodilo se računa o svim objektima na terenu i potrebi da se omogući gravitaciono priključenje u nivou prizemlja postojećih objekata. Sagledana je pozicija ranije izgrađene interne kanalizacione mreže za stambene objekte u Jove Ilića i ostavljena je dovoljna dubina u šahtu, na koji je predviđeno da se objekti prevežu u budućnosti.