Izgradnja kišne i fekalne kanalizacije u naselju Kijevo-Kneževac

By 25. novembra 2019. Vesti

U toku je izvođenje radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u ulicama Mome Stanojlovića i 17. oktobra, u naselju Kijevo-Kneževac u opštini Rakovica. Ugovorena bruto vrednost posla je 34,5 miliona dinara, a radovi treba da budu završeni u januaru sledeće godine.

Gradi se ukupno 495 metara fekalne i 508 metara kišne kanalizacije i na taj način će se razdvojiti odvođenje otpadnih i atmosferskih voda. Saobraćajnice imaju užu regulaciju, te je tokom radova potrebno njihovo zatvaranje po fazama, kako bi se nova kanalizacija položila u dovoljno širokom rovu. Ulica Mome Stanojlovića je izuzetno strma, te će na novu kanalizacionu  mrežu biti omogućeno priključenje objekata sa više strane ulice, dok je niža strana ulice već povezana na kanalizaciju u Kneževačkoj ulici. Kanalizacija u Ulici 17. oktobra biće povezana na postojeće kolektore u Kneževačkoj i Prvoboračkoj ulici.

Do sada u ovim ulicama nije postojala kanalizaciona mreža, a na ovom području su tokom poslednjih godina nikle višespratnice, između porodičnih jednospratnih objekata. Zato je JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, na zahtev GO Rakovica, izradio projektnu dokumentaciju za izgradnju kanalizacije u ovim ulicama, a Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je sprovela javnu nabavku za izvođenje radova. Kada JKP BVK primi novu infrastrukturu građani će moći da podnesu zahtev za priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.

Izgradnjom kanalizacije u ovom delu naselja Kijevo-Kneževac omogućiće se priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu za veći broj porodičnih kuća i višespratnica, što će istovremeno dovesti do zatvaranja postojećih septičkih jama kod nekih porodičnih objekata.