Skip to main content

Izgradnja saobraćajnog priključka groblju u Rajkovcu

By 25. oktobra 2018.Vesti

U toku su radovi na izgradnji saobraćajnog priključka groblju u Rajkovcu na magistralni put u Mladenovcu. Grad Beograd je obezbedio sredstva u iznosu od 35,1 milion dinara, a investiciju realizuje Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u saradnji sa Sekretarijatom za komunalne i stambene poslove. Planirano je da radovi na izgradnji saobraćajnog priključka budu završeni u decembru.

Prema projektu se gradi četvorokraka raskrsnica sa punim programom veza, kojom će se omogućiti ulaz na pristupni put do gradskog groblja iz pravca Vlaškog Polja i iz pravca Male Vrbice, kao i izlaz sa pristupnog puta od gradskog groblja ka Vlaškom Polju, Mladenovcu i Maloj Vrbici. Na saobraćajnici je predviđeno stajalište za autobuse javnog gradskog prevoza, a po izgradnji saobraćajnice biće omogućeno nesmetano odvijanje saobraćaja i pristup kompleksu groblja i dok se autobus nalazi na stajalištu.

Saobraćajnica će biti opremljena sistemom odvodnjavanja kojim će kišna kanalizacija biti povezana sa retenzijom, a pre upuštanja u retenziju sakupljene kišne vode biće tretirane kroz separator ulja i naftnih derivata. Postojeći vodovod će biti izmešten izvan saobraćajnih površina i biće rekonstruisani svi kućni priključci. Dužina rekonstruisane vodovodne mreže je 146 metara.