Skip to main content

Izvođenje radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u zoni Trga Slavija

By 23. juna 2017.Vesti

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda počinje radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u zoni Trga Slavija. Radovi počinju u subotu, 24. juna, a rok za završetak radova je početkom oktobra. Vrednost radova je 24,6 miliona dinara.

Radovi obuhvataju izgradnju 150 metara vodovodne mreže i 350 metara kanalizacione mreže. Nov vodovod sa priključcima će biti postavljen u Ulici kralja Milutina, dok će se sredinom ulica Kralja Milana i Svetozara Markovića postaviti nove kanalizacione cevi većeg prečnika. Radovi će obezbediti uredno i sigurno funkcionisanje svih korisnika u ovim ulicama, kao i poslovnog objekta – hotela na uglu Kralja Milutina i Kralja Milana.

Radovi će se odvijati delom u trotoaru, a delom u kolovozu, zbog čega će biti potrebna posebna organizacija odvijanja saobraćaja. U prve dve nedelje za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Svetozara Markovića, a zatim sledi zatvaranje srednjih saobraćajnih traka u Ulici kralja Milana. Tokom radova, saobraćaj će se odvijati žutim trakama u oba smera u Ulici kralja Milana, dok će Ulica kralja Milutina biti zatvorena za saobraćaj u poslednjoj fazi radova.

Radovi su zahtevni jer dubine rova za kanalizacione cevi iznose od 2 do 6 metara, s obzirom da je gravitacioni pad morao biti usklađen sa padom terena, dozvoljenim brzinama proticaja kao i postojećim priključcima. Takođe, deo cevi će biti utisnut ispod Ulice kralja Milana, kako bi se obezbedilo stalno odvijanje saobraćaja u žutim trakama.