Javni uvid u Nacrt PDR dela područja uz novi Avalski put, Voždovac

By 25. septembra 2023. Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd

JAVNI UVID obaviće se od 25. septembra do 24. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 30. novembra 2023. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača plana od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom u zgradi Gradske uprave grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 24. oktobrom 2023. godine.

Površina Plana detaljne regulacije dela područja uz Novi avalski put iznosi oko 144 hektara i obuhvata prostor između koridora Novog avalskog puta na istoku i zelenih površina Stepinog luga na zapadu, odnosno od Stražarske kose na severu do Kružnog puta na jugu.

Pored javnih površina za saobraćajnice i prateću infrastrukturu, planira se lokacija za objekat predškolske ustanova, maksimalnog kapaciteta za 270 dece, kao i lokacija za objekat izdvojenog odeljenja osnovne škole za učenike mlađih razreda kapaciteta 245 učenika. Posebna pažnja u planu posvećena je zaštiti površina oko rodne kuće vojvode Stepe Stepanovića.

U obuhvatu plana predviđaju se površine za stanovanje, kao sanacija neplanski formiranih blokova, zatim zona porodičnog stanovanja u formiranim gradskim blokovima u perifernoj zoni grada i zona stanovanja u novim kompleksima sa zelenim površinama.

Više informacija na:

Javni uvid u Nacrt PDR dela područja uz novi Avalski put, Voždovac