Skip to main content

Javni uvid u Nacrt PDR za deo objekata sistema vodosnabdevanja Makiš – Mladenovac (prva faza)

By 8. oktobra 2020.12 oktobra, 2020Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID u Nacrt plana detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik, Gradska opština Grocka – I faza sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 9. oktobra do 9. novembra 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 19. novembra 2020. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, od 12 do 18 časova, utorkom u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu) i četvrtkom u zgradi Gradske opštine Grocka, Bulevar oslobođenja br. 39.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, zaključno sa 9. novembrom 2020. godine. Plan detaljne regulacije za deo objekata sistema vodosnabdevanja sa regionalnog vodovoda Makiš-Mladenovac za naselja: Vrčin, Grocka, Begaljica, Mala Ivanča, Dražanj, Umčari, Pudarci, Kamendol i Brestovik treba da obezbedi osnov za izgradnju objekata vodosnabdevanja na području Gradskih opština Grocka i Sopot.

Izrada plana podeljena je u dve faze, koje obuhvataju 18 lokacija za izgradnju objekata vodosnabdevanja (rezervoari, crpne stanice i dr.) sa pristupnim saobraćajnicama i vezama do postojeće, odnosno planirane mreže infrastrukture. Većina domaćinstava u opštini Grocka snabdeva se vodom iz bunara nedovoljno dobrog kvaliteta zbog visokog nivoa podzemnih voda i nepostojanja kanalizacione mreže. Otpadne vode se iz svih naselja, osim delimično u naselju Grocka, ispuštaju u stare bunare ili septičke jame, a industrijske direktno u vodotoke.

Naselje Mala Ivanča na teritoriji opštine Sopot takođe nije povezano na gradski sistem i ima izražen nedostatak snabdevanja vodom. Za potrebe definisanja nedostajućih količina vode i neophodnih objekata, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je tokom 2015. i 2016. godine, izradilo idejno rešenje snabdevanja vodom naselja na području GO Grocka i idejno rešenje snabdevanja vodom naselja Mala Ivanča, a elementi ovih idejnih rešenja ugrađeni su u plan. Idejnim rešenjem predviđeni su i vezni cevovodi sa regionalnog vodovoda Makiš – Mladenovac  do svake od lokacija ali one nisu predmet ovog plana.

Više informacija: https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776666-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-objekata-sistema-vodosnabdevanja-makis—mladenovac/