Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA NASELjA KUMODRAŽ SELO, GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC

By 28. februara 2022.Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 1. marta do 31. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 12. maja 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 31. martom 2022. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije dela naselja Kumodraž selo je definisanje površina javne i ostale namene, saobraćajno i infrastrukturno opremanje područja i utvrđivanje pravila uređenja i građenja predmetnog prostora u skladu sa planiranim kapacitetima izgradnje. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 84 hektara.

Pored javnih površina za saobraćajnice i prateću infrastrukturu, planirane su površine za objekte i komplekse javnih službi. Planirana je jedna lokacija za objekat predškolske ustanove u bloku 20, kao i tri depandansa predškolskih ustanova. Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova u obuhvatu plana iznosi 510 dece. Planirana je po jedna lokacija za ustanovu primarne zdravstvene zaštite i prostor za korisnike socijalne zaštite.

U okviru ostalog građevinskog zemljišta predviđene su površine za stanovanje i površine za komercijalne sadržaje.

 

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792299-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-naselja-kumodraz-selo—opstina-vozdovac_2/