Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi

JAVNI UVID U nacrt plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Marijane Gregoran na Karaburmi, Gradska opština Palilula

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 17. juna do 17. jula 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br.1 (sala na XX spratu), 5. septembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 17. jula 2019. godine.

U toku je javni uvid plana detaljne regulacije dela područja između ulica Sime Šolaje, Vojvode Micka Krstića i Maijane Gregoran na Karaburmi. Granica Plana obuhvata deo teritorije K.O. Palilula i definisana je regulacijama ulica: Sime Šolaje, Lesnovske, Vojvode Micka Krstića, Triglavske, Vlade Ilića, Tina Ujevića, Plješevičke, Marijane Gregoran, Dragoslava Srejovića i Milice Janković. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 14,44ha.

Ukupni ciljevi izrade plana su definisanje površina javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja, kako bi se omogućila transformacija postojećeg građevinskog fonda i podizanje nivoa saobraćajne i infrastrukturne opremljenosti predmetnog prostora, kao i definisanje potreba za socijalnom infrastrukturom.

U okviru javnih površina planiraju se saobraćajnice, infrastrukturni objekti, zelene površine i kompleksi javnih službi. Površine ostalih namena planiraju se za stanovanje, mešovite gradske centre i za komercijalne sadržaje.

Više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1761670-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ulica-sime-solaje-vojvode-micka-krstica-i-marijane-gregoran-na-karaburmi/