Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA ZRENjANINSKOG PUTA SA KONTAKTNIM PODRUČJEM, OD KANALA SEBEŠ DO SAOBRAĆAJNICE SEVERNA TANGENTA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By 21. februara 2022.Planovi u izradi lat, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 21. februara do 22. marta 2022. godine, svakog radnog dana od 9 do 18  časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 21. aprila 2022. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 22. martom 2022. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Plan detaljne regulacije dela Zrenjaninskog puta sa kontaktnim područjem, od kanala „Sebeš“ do saobraćajnice Severna tangenta stvara osnov za realizaciju dela saobraćajnice Zrenjaninski put, koja predstavlja gradsku magistralnu saobraćajnicu i jedan je od severnih ulaznih pravaca u Beograd. Njom su povezana pojedina područja u kontaktnoj zoni sa centralnim gradskim područjem, kao i međusobno.

Za stanovnike kontaktnih naselja, Zrenjaninski put predstavlja jedinu vezu sa Beogradom. U obuhvatu granice plana nalazi se deo ovog saobraćajnog poteza i to od kanala „Sebeš“ do petlje „Kovilovo“ (do saobraćajnice Severna tangenta). Usled neplanske izgradnje, neizgrađenih trotoara, kao i neregularno parkiranih vozila, ovaj saobraćajni potez je postao nebezbedan i nekomforan sa čestim prekidima saobraćajnih tokova. Saobraćajnicom Zrenjaninski put saobraća više autobuskih linija. Površina obuhvaćena planom iznosi 76 hektara.

Kanalizaciona mreža i objekti planiraju se u skladu sa Regulacionim planom za izgradnju primarnih objekata i vodova Banatskog kanalizacionog sistema. Po ovom usvojenom konceptu separacionog kanalisanja, atmosferske vode će se prikupiti sistemom kišne kanalizacije, usmeriti i ispustiti u melioracione kanale, dok će sve upotrebljene (sanitarne i industrijske) vode biti prikupljane, i kolektorima usmeravane na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda „Krnjača“, nizvodno od Pančevačkog mosta i tako prečišćene biće ispuštane u Dunav.

U obuhvatu plana predviđena je jedna lokacija za objekat predškolske ustanove maksimalnog kapaciteta 270 korisnika i  jedan depandans predškolske ustanove, kapaciteta 80 korisnika. Ukupan planirani kapacitet predškolskih ustanova u obuhvatu plana iznosi 350dece.

Više informacija:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1792079-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-zrenjaninskog-puta—kanal-sebes/