Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA VIŠNjICA, GRADSKA OPŠTINA PALILULA

By 26. aprila 2021.Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 26. aprila 2021. godine do 28. maja 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta broj 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine, u 13 časova.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi ”.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 28. majem 2021. godine.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije naselja Višnjica je definisanje površina javne i ostale namene, pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, definisanje kapaciteta izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora, planskim i infrastrukturnim uslovljenostima i investicionim potencijalima, uređenje dva postojeća vodotoka prirodnih korita Gradine i Majdan do i zaštita vizura, kulturnih i arheoloških lokaliteta. Površina obuhvaćena Planom iznosi oko 167 hektara.

Predviđene površine javne namene obuhvataju površine za objekte i komplekse javnih službi, zelene površine, šume, komunalne površine i objekte, mrežu saobraćajnica i infrastrukturne objekte i komplekse. Površine ostalih namena obuhvataju površine za stanovanje, površine za verske objekte i komplekse i površine za sportske objekte i kompleks. U cilju zadovoljavanja potreba za smeštajem dece predškolskog uzrasta planirane su četiri lokacije za izgradnju vrtića ukupnog kapaciteta 880 dece. Za osnovne škole su opredeljene dve lokacije za oko 1400 osnovaca, dok je na jednoj lokaciji planirana srednjoškolska ustanova kapaciteta 24 odeljenja. Planom su predviđene i lokacije za ustanove primarne zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i kulture.

Sportsko-rekreativni kompleks je planiran na 2,8 hektara i u okviru kompleksa planirani su zatvoreni i otvoreni sportski tereni (košarka, odbojka, mali fudbal, rukomet, tenis), trim staze i biciklističke staze.

Više informacija:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1782428-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regualcije—visnjica/