Skip to main content

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i Kružnog puta Padina, Gradske opštine Voždovac i Zvezdara sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu) od 26. avgusta . do 26. septembra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 24. oktobra 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 26. septembra 2019. godine.

Plan detaljne regulacije područja između saobraćajnica: Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Mokroluške nove i Kružnog puta Padina predviđa  izmeštanje trolejbuskog depoa sa Dorćola na lokaciju neposredno pored pogona „Kosmaj 1“ – GSP „Beograd“ na auto-putu. Takođe, planom će se odrediti kapaciteti izgradnje u skladu sa mogućnostima prostora, planskim i infrastrukturnim uslovljenostima i investicionim potencijalima, kao i očuvanje i unapređenje životne sredine. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 58 hektara.

Izmeštanje postojećeg depoa iz centralnog gradskog područja na Dorćolu omogućilo bi korišćenje atraktivnog zemljišta za druge namene. Pored ovoga, smanjenje nivoa zagađenja i buke doprinelo bi zaštiti životne sredine i poboljšalo uslove života i rada u okolini stare lokacije depoa. Takođe, izgradnja novog depoa u kome bi bili poboljšani uslovi rada zaposlenih, uz primenu savremenih sistema za održavanje vozila, dovela bi do podizanja nivoa usluge prevoza putnika. Istovremeno, omogućiće se sanacija neplanski izgrađenog naselja unutar visoko naponske dalekovodne mreže.

Između postojećeg pogona „Kosmaj 1“ i Ulice Vladimira Tomanovića planira se saobraćajna površina u okviru koje će se nalaziti budući trolejbuski depo „Kosmaj 2“. U okviru ovog pogona, pored stacioniranja i održavanja trolejbusa, biće smeštena, dopunjavana energijom i održavana i elektrobus vozila. Pored pogona „Kosmaj 2“ planira se i lokacija „Mala auto-komanda“ predviđena za smeštanje postojećih sadržaja GSP „Beograd“ (ugovoreni prevoz i unutrašnji transport, centralni remont i elektro-građevinska operativa). Osim objekata potrebnih za funkcionisanje ovih sadržaja, potrebna je i izgradnja parkinga za vozila GSP „Beograd“ i putničkih vozila zaposlenih, kao i određenih sadržaja koji će biti zajednički za „Malu auto-komandu“ i „Kosmaj 2“.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1763756-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-saobracajnica-stefana-prvovencanog-vojislava-ilica-mokroluske-nove-i-kruznog-puta-padina-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni/