Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PODRUČJA UZ ULICE DIMITRIJA TUCOVIĆA I ČINGRIJINE, U DELU OD BATUTOVE ULICE DO KOMPLEKSA OSNOVNE ŠKOLE „MARIJE BURSAĆ“, GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se od 2. septembra do 2. oktobra 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu)

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 7. novembra 2019. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, zaključno sa 2. oktobrom 2019. godine.

Plan detaljne regulacije područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrijina, u delu od Batutove ulice do kompleksa Osnovne škole „Marija Bursać”, gradska opština Zvezdara, odrediće javne površine koje su neophodne za funkcionisanje postojećih javnih službi i kompleksa – Kliničko bolnički centar „ Zvezdara“, Studentski dom „Rifat Burdžević“, predškolska ustanove – KDU „Maštarije“ i Vrtić „Zvezdara“. Istovremeno, plan treba da unapredi način korišćenja prostora i da poveća atraktivnost područja, ambijentalnu vrednost i standard stanovanja. Poseban akcenat je na transformaciji lokacije sa proizvodnim pogonom „FASMA”- Fabrike armatura, specijalizovanih mašina i alata,  na kojoj se planira nova izgradnja na ovom području. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 25 hektara.

Ulice Dimitrija Tucovića,  Čingrijina i Stjepana Kovača  su deo primarne ulične mreže, u rangu ulica prvog reda, dok su Batutova i Ulica Milana Rakića u rangu ulica drugog reda. Na ovom pravcu planirano je širenje profila Dimitrija Tucovića od ukrštaja sa Batutovom do ukrštaja sa Ulicom učitelja Miloša Jankovića. U nastavku je Čingrijina ulica, od  Učitelja Miloša Jankovića do ukrštaja sa Preševskom ulicom, dok je od Preševske do Stjepana Kovača planirana nova deonica ove ulice. Planom se štite trase drvoreda kao važni elementi zelene infrastrukture grada i koridori ekološke mreže lokalnog značaja. Na mestima na kojim zbog proširenja regulacija saobraćajnica nije moguće zadržati pozicije postojećih stabala, planirano je pomeranje drvoreda na novu poziciju, odnosno, zadržane su trase drvoreda u pojedinim ulicama.

U okviru ostalog građevinskog zemljišta planirane su površine za porodično i višeporodično stanovanje, mešovite gradske centre i komercijalne sadržaje.

Više informacija na:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764070-javni-uvid-u-nacrt-pdr-podrucja-uz-ulice-dimitrija-tucovica-i-cingrijine-go-zvezdara/