Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do autoputske obilaznice, Gradske opštine Novi Beograd i Surčin – II faza, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 18. marta do 16. aprila 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 9. maja 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 16. aprila 2019. godine.

Skupština grada Beograda donela je 2016. godine odluku o izradi Plana detaljne regulacije područja uz Vinogradsku ulicu, sa saobraćajnom vezom do auto-putske obilaznice. Odluka je doneta na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, u cilju utvrđivanja pravila uređenja i građenja u okviru područja planiranog za izgradnju i njegovo saobraćajno i infrastrukturno opremanje, kao i definisanje planskog rešenja trase saobraćajnice Beograd – Južni Jadran.

Odlukom je predviđeno da se plan radi u 3 faze:

  1. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – I faza – komunalna površina uz nastavak Ulice Jurija Gagarina;
  2. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – II faza – saobraćajna veza ulica Vojvođanske i Jurija Gagarina sa Auto-putskom obilaznicom;
  3. PDR područja uz Vinogradsku ulicu sa saobraćajnom vezom do Auto-putske obilaznice, gradske opštine Novi Beograd i Surčin – III faza – područje uz Vinogradsku ulicu.

Drugom fazom plana, koja je sada na javnom uvidu, stvara se planski osnov za realizaciju magistralne saobraćajnice Novi Beograd – Surčin sa petljom „Surčin jug“ na obilaznici oko Beograda, kružne raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom i produžetka Ulice Jurija Gagarina.

Trasa magistralne saobraćajnice nalazi se u sremskoj ravnici, na levoj obali reke Save. Veći deo površina na ovoj deonici je pod obradivim površinama, a manji deo tangira naselja. Buduća saobraćajnica prolazi pored naselja, koja pripadaju opštinama Novi Beograd i Surčin na levoj obali reke i preseca vodotokove – više melioracionih kanala i poljskih puteva. Ukupna dužina saobraćajnice je blizu osam kilometara, u okviru koje se planira nekoliko površinskih i jedna denivelisna raskrsnica kojom se ostvaruje veza sa Trgom Zorana Đinđića.

 

Pogledajte plan na mapi:

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1758616-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-podrucja-uz-vinogradsku-ulicu-sa-saobracajnom-vezom-do-autoputske-obilaznice-gradske-opstine-novi-beograd-i-surcin—ii-faza-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-planiranih-namena-na-zivotnu-sredinu_2/