Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije šireg područja uz kliničko-bolnički centar „Bežanijska kosa”, Gradska opština Zemun

By 22. januara 2019. Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 22. januara do 22. februara 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 21. marta 2019. godine u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u ul. Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 22. februara 2019. godine.

Plan detaljne regulacije šireg područja uz Kliničko bolnički centar „Bežanijska kosa“ nalazi se na javnom uvidu u Gradskoj upravi Grada Beograda. Planom se razmatra mogućnost grupisanja više ustanova primarne i specijalizovane zdravstvene zaštite od gradskog i republičkog značaja na zemljištu javne namene u zoni uz KBC „Bežanijska kosa“, kao i mogućnosti za transformaciju šireg područja koje je opterećeno neplanski građenim objektima i spontano formiranim ulicama i u kome je izražena nedovoljna infrastrukturna opremljenost. Plan treba da unapredi standarde stanovanja i poslovanja i da definiše kapacitete izgradnje u novim blokovima i kapacitete socijalne infrastrukture.

Površina obuhvaćena planom je oko 88 hektara i obuhvata zemljište koje je planom višeg reda, pored mreže saobraćajnica i prateće infrastrukture, namenjeno za objekte i komplekse javnih službi i za različite zone porodičnog i višeporodičnog stanovanja, kao i za komercijalne sadržaje i mešovite gradske centre niske spratnosti.

Iako područje plana nije označeno kao kulturno dobro i ne nalazi se pod prethodnom zaštitom, prostor ima svoju dobro poznatu istoriju. Prema istorijskim izvorima, na prostoru koji pripada KBC „Bežanijska kosa“ nalazilo se groblje stanovnika zemunskog naselja „Franstal“. Njega su većinski  sačinjavali Nemci, tzv. „Folksdojčeri“, koji su po završetku Drugog svetskog rata proterani. Prenamenom prostora i izgradnjom bolnice, groblje je devastirano. Zatim postoji spomen obeležje posvećeno stradalim vojnicima iz Prvog svetskog rata, koje je ostalo ispred fasade orjentisane ka glavnom pristupnom putu bolnici.

Dalje, u Mozerovoj (Sime Šolaje) ulici br.7, nalaze se objekti nekadašnjeg proizvodnog pogona fabrike vina i šampanjca u vlavištvu porodice Mozer, koji su kasnije nacionalizovani pod imenom „Navip“. U kompleksu je vila u stilu moderne, koju je projektovao vrsni i čuveni arhitekta Milan Zloković. On je takođe i idejni tvorac proizvodne hale zgrade, a danas su ovi objekti u izmenjenom i i delimično devastiranom stanju.

Prilikom izrade plana zauzeto je stanovište da je neophodno sprečiti prekomernu prenamenu šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Šume uz autoput, a naročito u okviru kompleksa KBC „Bežanijska kosa“, moraju biti sačuvane u optimalnom odnosu, kako bi se održala i unapredila funkcija zaštite prostora u odnosu na negativne uslove sredine.

Више информација:
http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754819-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-veliko-selo-i-faza/