Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za deo naselja Žarkovo, između ulica Ilije Đuričića, Zorine, Rajka Ružića, Provalijske, Branka Cvetkovića i Vodovodske, Gradska opština Čukarica

By 22. oktobra 2018.Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 22. oktobra do 22. novembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu), 13. decembra 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Plan detaljne regulacije za deo naselja Žarkovo, između ulica Ilije Đuričića, Zorine, Rajka Ružića, Provalijske, Branka Cvetkovića i Vodovodske nalazi se na javnom uvidu u Gradskoj upravi Grada Beograda. Cilj izrade plana je definisanje površina javne i ostale namene i pravila uređenja i građenja predmetnog prostora, saobraćajno i infrastrukturno opremanje, planiranje kapaciteta izgradnje u skladu sa potencijalima i ograničenjima prostora. Osnovno ograničenje u planiranju obuhvaćenog prostora predstavlja postojeća izgrađenost – veliki broj objekata višeporodičnog stanovanja sa evidentnim podstandardnim razmakom između objekata.

Područje PDR-a zauzima površinu od 13 hektara na delu teritorije opštine Čukarica. Prema planu generalne regulacije, područje se nalazi u površinama namenjenim za izgradnju javnih saobraćajnica, kao i za namenu stanovanja u zonama transformacije porodičnog stanovanja u delimično formiranim gradskim blokovima u višeporodično stanovanje i zonama porodičnog stanovanja, gde je predviđena sanacija neplanski formiranih blokova.

Granicom plana bilo je potrebno potpuno obuhvatiti i redefinisati regulaciju Zorine ulice, jer važeći Detaljni urbanistički plan „Trgovačka“ („Službeni list grada Beograda“, br. 25/92) ne sadrži potrebne elemente za njeno formiranje. U pogledu vodosnabdevanja predviđena je zamena svih cevovoda koji su manjeg prečnika od 150 mm, a kanalizacija se planira po odvojenom sistemu, gde će prečnik fekalne kanalizacije biti najmanje 250, a atmosferske 300 mm.

Smeštaj dece predškolskog uzrasta, uz već postojeće objekte u neposrednom okruženju, planira se u okviru dve lokacije predškolskih ustanova, čiji će smeštajni kapacitet biti ukupno oko 140. Na uglu ulica Belog bagrema i Rajka Ružića planirana je javna zelena površina – skver površine oko 250 metara kvadratnih, na kojoj se planira parterno uređenje sa travnjkom i niskim rastinjem.

Више информација:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1753972-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-deo-naselja-zarkovo-izmedju-ulica-ilije-djuricica-zorine-rajka-ruzica-provalijske-branka-cvetkovica-i-vodovodske-gradska-opstina-cukarica/