JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA IZGRADNjU PEŠAČKO-BICIKLISTIČKE VEZE IZMEĐU ULICE OMLADINSKIH BRIGADA I ADE CIGANLIJE, SA MOSTOM PREKO REKE SAVE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ČUKARICA

By 21. novembra 2022. Istaknuto, Planovi u izradi, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove

OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograd JUP

JAVNI UVID obaviće se od 21. novembra do 21. decembra 2022. godine. svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 27. januara 2023. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije 1, zaključno sa 21. decembrom 2022. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Projekat pešačko – biciklističkog mosta je prioritetni gradski projekat, proizašao iz globalno usvojenih „Ciljeva održivog razvoja“ i strateškog opredeljenja Grada Beograda definisanog u „Strategiji razvoja grada Beograda“, „Planu održive urbane mobilnosti“ i „Projektu IME“, kojima se potencira održiva urbana mobilnost kroz inovativno i održivo planiranje transportnog sistema, sa ciljem pristupačnosti, bezbednosti saobraćaja, smanjenja emisije ugljen dioksida, povećanja atraktivnosti saobraćaja, kvaliteta života i zaštita životne sredine.

Tokom izrade plana ostvarena je saradnja sa udruženjima građana kontaktnih blokova, biciklističkih inicijativa i inicijative vezane za Savski nasip (udruženje građana „Zajednička akcija“, „Ulice za bicikliste“ i „Za naš kej“) koja je za cilj imala da građanima pojasni proceduru izrade plana i da sagleda potrebe i mišljenje stanovnika.

Plan predstavlja osnovu za ostvarivanje pešačko biciklističke veze Novog Beograda i Ade Ciganlije tako da se mostovska saobraćajnica uklopi u prostor uz zaštitu prirodnih i prostornih vrednosti. Pešačko-biciklistički most znatno bi povećao pešačko – biciklističke aktivnosti i kvalitet života koji grad nudi. Sa druge strane, omogućava se smanjenje udela automobila kao prevoznog sredstva na nivou kuća – posao, gde se isticanjem biciklističkog saobraćaja kod zaposlenih, može smanjiti gužva koja  se stvara automobilskim saobraćajem, redukuje emisija SO2 i nivo zagađenja.

 

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1798305-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-pesacko—biciklisticke-veze-izmedju-ulice-omladinskih-brigada-i-ade-ciganlije_2/