Skip to main content

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku sa Izveštajem o strateškoj proceni

By 6. novembra 2017.4 decembra, 2017Planovi u izradi, Planovi u izradi lat

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 6. novembra do 6. decembra 2017. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave, u Kraljice Marije 1 (sala na 20 spratu), 18. januara 2018. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 6. decembra 2017. godine.

Nacrt plana detaljne regulacije za komercijalnu zonu u Bubanj potoku, između obilaznice i planirane železničke pruge, Gradska opština Voždovac, nalazi se na javnom uvidu od 6. novembra 2017. godine. Na području plana trenutno se nalaze neuređene zelene i poljoprivredne površine koje treba da se transformišu u površine za komercijalne sadržaje, a planirana orijentaciona bruto razvijena građevinska površina objekata koji će moći da se grade je oko 300 hiljada kvadratnih metara.

Područje predstavlja značajan razvojni potencijal grada i za aktiviranje ove zone neophodni su obimni radovi na uređenju i nasipanju terena, regulisanju vodotokova, infrastrukturnom i saobraćajnom opremanju. Površina plana je oko 40 hektara i obuhvata deo teritorije gradske opštine Voždovac na području Bubanj potoka, između Kružnog puta i železničke pruge Beograd-Požarevac.

Pristup području ostvaruje se sa Kružnog puta i auto-puta Beograd-Niš, a unutar prostora planiraju se saobraćajnice kao deo sekundarne mreže sa kojih će moći da se priđe planiranim komercijalnim sadržajima. Planira se i uvođenje trasa autobuskih linija javnog prevoza, a pozicije stajališta će biti određene u saradnji sa Direkcijom za javni prevoz prilikom izrade tehničke dokumentacije.

U skladu sa odlukom o izradi plana, urađena je i strateška procena uticaja planiranih namena na životnu sredinu. Svi zainteresovani mogu pogledati izveštaj o strateškoj proceni tokom javnog uvida.

baner_planovi_u_radu_cir

 Više informacija