Skip to main content

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA LINIJSKI PARK – BEOGRAD, GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD I PALILULA sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja predmetnog plana na životnu sredinu

By 17. maja 2021.Planovi u izradi, Vesti

JAVNI UVID obaviće se od 17. maja 2021. godine do 15. juna 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 1. jula 2021. godine u 8 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 15. junom 2021. godine.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Izradi Plana detaljne regulacije za linijski park – Beograd prethodio je pozivni konkurs za mlade profesionalne timove. Poziv za izradu idejnog rešenja dela područja Linijskog parka raspisao je Kabinet gradskog urbaniste u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda decembra 2019. godine. Javni konkurs obezbedio je prijavu 28 timova, koji su ukupno brojali 127 učesnika. Razrađena konkursna rešenja predstavljala su osnov za izradu Nacrta plana i u najvećoj mogućoj meri implementirana su u Plan.

Područje Linijskog parka – Beograd, u prostornom pogledu, predstavlja sponu između Beton hale i Pančevačkog mosta, kao i dunavske padine i priobalja reke Dunav. Kao takav, ovaj prostor ima izuzetne potencijale, uticaj i značaj za razvoj grada. Dobra saobraćajna povezanost i pristupačnost svim vidovima saobraćaja, položaj lokacije u neposrednoj blizini beogradskog priobalja i reka i različitih zona i sadržaja atrakcije u kontaktnom području (Kalemegdanska tvrđava, Beton hala, putničko pristanište, SRPC „Milan Gale Muškatirović“, teniski tereni „Novak“, Dunavski kej, restorani i dr.) i urbana transformacija bivše trase železnice, daje mogućnost uvođenje različitih programskih sadržaja i urbanih ambijenata sa ciljem prožimanja i povezivanja istorijskog i novog identiteta područja dunavske padine.

Planskim rešenjem se štiti područje ekološke mreže Republike Srbije od međunarodnog značaja – „Ušće Save u Dunav“, kao i ekološki koridori ekološke mreže Republike Srbije Sava i Dunav sa svojim priobalnim pojasevima u prirodnom i blisko-prirodnom stanju, uspostavljeni Uredbom o ekološkoj mreži. U okviru granice plana nalaze se: Beogradska tvrđava, Spomenik kulture Termoelektrana „Snaga i svetlost“ i celina pod prethodnom zaštitom „Prva industrijska zona Beograda“. Površina obuhvaćena planom iznosi 66,13 hektara.

Више информација:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1783021-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-linijski-park—stari-grad-i-palilula_2/