Skip to main content

Javni uvid u nacrt Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T6 do Pančevačkog mosta – sektor 3, od izlaska iz tunela u Dr Milutina Ivkovića do čvora „Šumice”, gradske opštine Savski venac i Voždovac, sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja planiranih namena na životnu sredinu

By 14. decembra 2020.21 decembra, 2020Planovi u izradi, Planovi u izradi lat, Vesti

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

NOSILAC IZRADE PLANA: Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove OBRAĐIVAČ PLANA: Urbanistički zavod Beograda J.U.P

JAVNI UVID obaviće se od 14. decembra 2020. godine do 20. januara 2021. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici Kraljice Marije br. 1 (sala na 20. spratu), 18. marta 2021. godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Informacije o predloženim rešenjima davaće predstavnik obrađivača utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (u suterenu).

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi”.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije br. 1, zaključno sa 20. januarom 2021. godine.

U toku trajanja pandemije u svemu u skladu sa merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 koje je propisala Vlada Republike Srbije, u zatvorenom prostoru, na svaka 4 m2 može biti prisutno jedno lice.

U skladu sa navedenim merama, na javnoj sednici, po svakom podnetom podnesku, može da učestvuje samo 1 (jedan) izabrani predstavnik grupe potpisanih građana, u svemu prema Zaključku Komisije sa 154. sednice održane 8.12.2020. godine.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije za saobraćajni potez UMP-a od saobraćajnice T-6 do Pančevačkog mosta – sektor 3 je stvaranje planskih mogućnosti za realizaciju Unutrašnjeg magistralnog poluprstena. Površina obuhvaćena planom iznosi oko 42 hektara.

UMP predstavlja jedan od najznačajnijih planiranih gradskih saobraćajnih pravaca koji ima zadatak da rastereti centralno područje od individualnog saobraćaja, smanji obim saobraćaja na postojećim mostovima preko Save i obezbedi alternativne mogućnosti u povezivanju pojedinih delova grada kako sa centralnim gradskim jezgrom tako i međusobno.

Granicom plana obuhvaćen je deo saobraćajnice Unutrašnji magistralni prsten (UMP)-deonica 3, koji za cilj ima obodno vođenje saobraćaja u odnosu na centralnu gradsku zonu. Ova deonica izlazi iz tunela u Ulici Dr Milutina Ivkovića, denivelisano prelazi preko kružnog toka „Auto-komanda“, ide dalje koridorom Tabanovačke ulice i u visini Prešernove ulice ulazi u koridor auto-puta do petlje „Šumice“, odakle na sever ide koridorom Ulice Grčića Milenka.

Pored navedene saobraćajnice, u granici Plana se nalaze i saobraćajnice: Stefana Prvovenčanog – u rangu auto-puta, Miška Jovanovića (Nova Kumodraška) – u rangu magistrale, Vojvode Stepe, Mokrološka i Ustanička – u rangu ulica prvog reda i Vojvode Đurovića – u rangu ulice drugog reda. Ostale ulice pripadaju sekundarnoj uličnoj mreži.

Osim mreže saobraćajnica, među površinama javnih namena su i zelene površine, komunalne površine, površine za infrastrukturne objekte i komplekse, kao i površine za objekte i komplekse javnih službi. Planirane površine ostalih namena su: površine za stanovanje, mešoviti gradski centri, i komercijalni sadržaji.

Više informacija na:

https://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778302-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-za-soabracajni-potez-ump-a-od-saobracajnice-t6-do-pancevackog-mosta—sektor-3-od-izlaska-iz-tunela-u-dr-milutina-ivkovica-do-cvora-sumice-gradske-opstine-savski-venac-i-vozdovac_2/