Skip to main content

Javni uvid u plan detaljne regulacije Parka prijateljstva u Novom Beogradu

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE MULTIFUNKCIONALNOG SPORTSKO-KULTURNOG SADRŽAJA NA PODRUČJU „PARKA PRIJATELjSTVA“-UŠĆE, GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD I ZEMUN SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u ul. 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu), od 13. novembra do 13. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na XX spratu), 20. decembra 2018.godine, u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 13. decembra 2018. godine.

Plan detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva“ – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun nalazi se na javnom uvidu u Gradskoj upravi Grada Beograda. Za potrebe uređenja i opremanja parka tokom 2016. i 2017. godine izrađena je Studija razvoja prostora parka na Ušću „People’s Park“, koju je izradio arhitektonski biro „GEHL“ iz Kopenhagena i koja je predstavljena u Skupštini grada Beograda. Studija je dala viziju aktivnog, interesantnog i pristupačnog parka za sve građane i posetioce, ukazala na potrebu njegove integracije sa okolinom, dala predlog uvođenja novih sadržaja i atrakcija, postavila osnovne pravce i vidove kretanja, kao i tematskog uređenja površina i povezivanja u jedinstvenu i neponovljivu celinu.

Park prijateljstva u Novom Beogradu, koji je svojim specifičnim arhitektonsko-urbanističkim i stilskim vrednostima reprezent jedne posebne društvene, estetske i kulturne klime u prvim decenijama nakon Drugog svetskog rata, jedini je javni formirani park memorijalnog karaktera na području Novog Beograda. Park je smešten u delu Novog Beograda sa najviše vegetacije, na trougaonom prostoru okruženom najznačajnijim novobeogradskim građevinama – zgradama Saveznog izvršnog veća, Muzeja savremene umetnosti i Centralnog komiteta KPJ. Posebnost lokacije Parka prijateljstva leži, sa jedne strane, u neposrednoj blizini palate Saveznog izvršnog veća, čije je svečano otvaranje bilo povodom održavanja Prve konferencije nesvrstanih, a sa druge strane park je smešten na samom ušću Save i Dunava, čime je ostvarena prostorna i vizuelna veza sa Beogradskom tvrđavom i istorijskim delom grada.

Područje Parka prijateljstva čine tri celine: prvu i najveću celinu parka (blok 15) čini područje između Brankovog mosta, ulice Ušće, njenog nastavka i Bulevara Nikole Tesle, koja se u literaturi može naći pod nazivom Park umetnosti. U okviru nje se nalazi objekat Muzeja savremene umetnosti, komercijalni objekat – restoran Ušće („Nacionalna klasa“), objekti reni bunara, „skejt park“, pešačko-biciklistički kej uz uređenu obaloutvrdu i kompleks crpne stanice na samom špicu ušća.

Drugu celinu parka (blok 14) čini područje između nastavka ulice Ušće, Bulevara Nikole Tesle i pešačke staze Zemunski kej, zaključno sa granicom znamenitog mesta Park prijateljstva. U okviru ove zone je prostor zelene i uređene parkovske površine Parka prijateljstva sa Alejom mira, površine od oko 14 ha, nastao 1961. godine kada su eminentne ličnosti iz celog sveta, prilikom posete Jugoslaviji i Beogradu, zasadile po jednu sadnicu u ovom parku kao simbol prijateljstva. Osim vrednih sadnica tu je i plato sa skulpturom „Večna vatra“, kao uređena parkovska površina.

Treću celinu parka (Blok 10) čini područje od granice znamenitog mesta do hotela Jugoslavija. Kroz ovu, prilično pasivnu celinu parka, bez mobilijara, prolazi biciklistička staza.

Više informacija:

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754821-javni-uvid-u-nacrt-pdr-multifunkcionalnog-sportsko-kulturnog-sadrzaja-na-podrucju-parka-prijateljstva—usce/