Skip to main content

Javni uvid u plan detaljne regulacije prve faze postrojenja u Velikom Selu

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. novembra 2018. godine do 15. decembra 2018. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Kraljice Marije 1 (sala na 20. spratu) 20. decembra 2018. godine.u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom  plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Kraljice Marije 1, najkasnije do 15. decembra 2018. godine.

Plan detaljne regulacije za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda PPOV „Veliko selo” – I faza nalazi se na javnom uvidu u Gradskoj upravi Grada Beograda. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda „Veliko selo” nalazi se između naselja Veliko Selo i rukavca Dunavac. Planom je obuhvaćen i infrastrukturni koridor za izgradnju nadzemnog elektroenergetskog voda 35 kV, koji se nalazi u okviru katastarskih opština Veliko Selo, Vinča, Slanci, Mirijevo i Mali Mokri Lug, kao i pristupna saobraćajnica postrojenju, u okviru katastarske opštine Veliko Selo.

Pravila građenja za izgradnju objekata u okviru građevinske parcele za postrojenje nisu definisana planom, već će biti definisana daljom razradom na osnovu tehnoloških potreba i planiranih sadržaja kroz izradu urbanističkog projekta, tako da se na ovaj način omogućava fazna realizacija objekata unutar kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Veliko selo”.

Prema Generalnom rešenju beogradske kanalizacije, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda „Veliko selo” planirano je kao najnizvodniji objekat Centralnog kanalizacionog sistema. Centralni kanalizacioni sistem obuhvata znatnu teritoriju starog Beograda između reka Save i Dunava do vododelnice Kumodraž-Mali Mokri Lug i levu obalu Save, Novi Beograd i Zemun sve do industrijske zone. Kičma ovog sistema je Interceptor – primarni sakupljač koji prihvata vode leve i desne obale reke Save i desne obale Dunava, odvodi ih do postrojenja za prečišćavanje i posle tretmana ispušta u Dunav. Otpadne vode zemunsko-novobeogradskog dela Centralnog sistema dovode se do KCS „Ušće” i prebacuju se sa leve na desnu obalu reke Save sve do Interceptora. Sa druge strane, rasterećenje reke Save od ulivanja otpadnih voda iz gradske kanalizacije sa područja Mokroluškog sliva, Topčiderske reke i poteza Sremčica – Železnik – Žarkovo – Senjak, planira se izgradnjom kolektora – tunela „Hitna pomoć – Venizelosova”, kojim će se otpadne vode iz ovih delova grada sprovesti do Interceptora.

Više informacija:
http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1754819-javni-uvid-u-nacrt-pdr-za-izgradnju-postrojenja-za-preciscavanje-otpadnih-voda-ppov-veliko-selo-i-faza/