Skip to main content

Javni uvid u Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice u Zemunu

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE PRVOMAJSKE ULICE U ZEMUNU, GRADSKA OPŠTINA ZEMUN, SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANIRANIH NAMENA NA ŽIVOTNU SREDINU

NARUČILAC IZRADE PLANA: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda J.P.

OBRAĐIVAČ: Urbanistički zavod Beograda J.U.P.

JAVNI UVID obaviće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ulici 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 13. maja do 11. juna 2019. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda, u Ul. kraljice Marije br. 1 (sala na XX spratu), 27. juna 2019. god. u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom izmena i dopuna plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Beograda.

Zainteresovana lica mogu, tokom javnog uvida, svoje primedbe na planirana rešenja, u pisanom obliku, da dostave Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice u Ul. kraljice Marije br. 1, najkasnije do 11. juna 2019. godine.

U toku je javni uvid u Plan detaljne regulacije Prvomajske ulice, tokom kojeg se javnost može upoznati sa novoplaniranom trasom saobraćajnice. Cilj izrade plana je povećanje kapaciteta saobraćajnice, veća bezbednost saobraćaja i podizanje nivoa infrastrukturne opremljenosti ovog dela Zemuna.

Saobraćajni potez koga čine ulice Pazovački put, Prvomajska i Teodora Hercla (ranije: Prilaz i Jakuba Kuburovića), deo je sistema planirane primarne ulične mreže grada, sa funkcijom da poveže Tošin bunar sa saobraćajnicom T-6 i naseljem Altina i ostvari vezu sa saobraćajnicama sekundarne ulične mreža Gornjeg Zemuna, kao i da primi deo saobraćaja na potezu Novi novosadski put – saobraćajnica T-6 – Tošin bunar i da zajedno sa Ugrinovačkom ulicom doprinese smanjenju obima saobraćaja duž Ulice cara Dušana i Glavne, i time rastereti Staro jezgro Zemuna od tranzitnog saobraćaja.

Nova saobraćajnica je planirana tako da sadrži četiri saobraćajne trake, odnosno dve po jednom smeru. Sa obe strane kolovoza planiraju se biciklističke staze i trotoari, kao i zelene trake između kolovoza i trotoara tamo gde postoje prostorne mogućnosti uslovljene granicom katastarskih parcela. Autobuska stajališta se planiraju u krajnjoj saobraćajnoj traci, a na mestu stajališta biciklistička staza se planira iza stajališnog platoa.

Više informacija

http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1760352-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-prvomajske-ulice-u-zemunu-sa-izvestajem-o-strateskoj-proceni-uticaja-planiranih-namena-na-zivotnu-sredinu/